Hoppa till innehållet
May-Britt Öhman
May-Britt Öhman

May-Britt Öhman

Gästforskare
Luleå tekniska universitet
Historia
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
may-britt.ohman@ltu.se
0920-491946
A321 Luleå

Docent i miljöhistoria, Filosofie doktor i teknikhistoria.

Gäst biträdande professor och gästforskare vid LTU historia.

Projektledare för "Pandemi i det (sub) arktiska Norr: En supradisciplinär och tvärvetenskaplig datainsamling om erfarenheter, resiliens och social mobilisering under Covid19 pandemin med fokus på Norrbottens län." FORMAS Dnr 2020-02706. 3,089 MSEK
Projektstart december 2020.

Jag disputerade 2007 i teknikhistoria, KTH,  med avhandlingenTaming exotic beauties: Swedish hydropower constructions in Tanzania in the era of development assistance, 1960s-1990s. 

Docent i miljöhistoria, Åbo Akademi, 2020. 

Sedan 2008 har jag undervisat och forskat med finansiering främst från forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet och FORMAS. December 2008 till och med december 2018 var jag knuten till Uppsala universitet, Centrum för genusvetenskap. Sedan januari 2017 är jag verksam vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism. Sedan hösten 2017 är jag gästforskare och sedan 2020 gäst universitetslektor på deltid vid LTU, Historia

Jag har undervisat vid Uppsala universitet,  KTH, SLU i Uppsala, Stockholms universitet och Södertörns högskola samt handlett masterstudenter vid Birkbeck, University of London; University of Amsterdam, University of Bern och Göteborgs universitet. 

Jag bihandleder för närvarande två doktorander vid två olika lärosäten: 1.  Faculty of Social Sciences, University of Duisburg-Essen, 2.  Institutionen för språkstudier - Samiska studier - Umeå universitet.

Jag har varit biträdande handledare till en doktorand vid Rachel Carson Centre/ Ludwig-Maximilians-Universität München, Fabian Zimmer, fram till november 2020, då han disputerade i historia, samt för Karin Eriksson, Scandinavian Studies, Univ of Washington, Seattle, disputation i maj 2021.

Jag har även varit gästande lektor vid Centre for Studies in Science Policy, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India och Department of Education, Rikkyo University, Tokyo. 

Hösten 2015 var jag gästforskare vid Department of Gender Studies, UCLA, University of California, Los Angeles.

Min inriktning är på säkerhet, risk, resiliens, miljö, teknovetenskap, stora dammar, dammsäkerhet, vattenkraft och vattenresurser. Geografiska områden är  numera i första hand Arktis men jag bedriver även jämförande studier med andra geografiska områden och har studerat såväl Afrika söder om Sahara som Nordafrika.  

Jag tillämpar teorier och metoder från  Teknik- o Vetenskapshistoria; Indigenous studies/methodologies; Samiskrelaterade studier; Postkoloniala teorier /dekoloniserande metoder; Settler colonial studies; STS - Science and Technology Studies.    

Jag arbetar tvär- och supradisciplinärt. Detta inkluderar forskare från andra akademiska discipliner inom humaniora, samhällsvetenskap samt natur- och teknikvetenskaper, samt även personer utanför akademin som är experter på sina respektive områden. 

Mer om mig finns på min hemsida www.maybrittohman.com  mina publikationer finns även på Uppsala universitets hemsida. 

 

 

Forskningsprojekt jag varit eller är verksam i: 

2020-2021 Pandemi i det (sub) arktiska Norr: En supradisciplinär och tvärvetenskaplig datainsamling om erfarenheter, resiliens och social mobilisering under Covid19 pandemin med fokus på Norrbottens län. FORMAS Dnr 2020-02706. 3,089 MSEK. (Huvudsökande och projektledare)

2019-2022 Leva utan olja?! Omprövande av relationer med land och vatten utifrån urfolks landbaserade expertis för övergång till ett fossilfritt välfärdssamhälle, FORMAS Dnr 2019-01975, 7,5 MSEK,  inom det Nationella forskningsprogrammet om klimat. (Huvudsökande och projektledare)

2017-2022 main applicant/ projektledare Dálkke: Indigenous Climate Change Studies   FORMAS Dnr 2017-01923,  8, 933 MSEK  inom det Nationella forskningsprogrammet om klimat. (Huvudsökande och projektledare)

https://cemfor.uu.se/forskning/forskningsprojekt/dalkke--urfolksperspektiv-pa-klimat/

2017-2019 FORMAS, framtidens forskningsledare "Säkra och hållbara energiframtider i Sápmi: Antaganden och handlingar, visioner och beslut“ 2 997 MSEK  (Huvudsökande och projektledare)

FORMAS Dnr 2016-01039 

https://www.ltu.se/research/subjects/Historia/Sakra-och-hallbara-energiframtider-i-Sapmi-Antaganden-och-handlingar-visioner-och-beslut-1.210278

2018 ”Forest Sámi Past, Present and Futures”, Seed Box grant. http://theseedbox.se/recipients-of-seed-money-2017/     555 KSEK  (Huvudsökande och projektledare)

Medsökande i SEED BOX - ett internationellt samarbete för miljöorienterad humaniora, baserat på Linköpings universitet, med finansiering från Mistra och FORMAS. 

2017-2019  Konstnärlig forskning. Vetenskapsrådet. Att ge mig mitt perspektiv: Rasbiologernas spår i det samiska folkhemmet. (Medsökande. Huvudsökande: Katarina Pirak Sikku.) 5 MSEK http://www.gender.uu.se/news/news/?tarContentId=592856

2016-2018  Science, validation, partial perspectives: Knowledge production beyond the norms” (Vetenskap, validering, partiella perspektiv. Kunskapsproduktion bortom normerna) SEK 2,6 MSEK Faculty of Arts, Uppsala University (En av tre huvudsökande och projektledare)

 http://www.histfilfak.uu.se/vetval/ 

 

2012-2015  FORMAS “Rivers, resistance and resilience: Sustainable futures in Sápmi and in other indigenous peoples’ territories”.  6 MSEK. (Huvudsökande och projektledare)

2010-2012  VR. ”Nedan Fördämningarna: Säkerhet, Risk och Resiliens vid de Sub-Arktiska Dammarna”.  4, 339 MSEK (Huvudsökande och projektledare)

2008-2010  VR PostDoc Centrum för genusvetenskap, Uppsala univ. Forskningsprojekt ”Situerade perspektiv påvattenkraftsutbyggnaden i Sápmi – Sveriges tekniska expansion och dess på­verkan på ursprungsbefolkningen” (Huvudsökande och projektledare)

Jag bedriver även projektet Samelands fria universitet - mer om detta finns på www. samelandsfriauniversitet.com