Hoppa till innehållet
Dummy image
Dummy image

Mehwish Taneez

Forskare
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
mehwish.taneez@ltu.se
0920-493978
T3037 Luleå

Mehwish Taneez forskningsområde täcker frigörande, transport samt miljöpåverkan av diffusa föroreningar i urban bebyggelse. För att kunna fokusera på effektiva behandlingsalternativ är det här av vikt att vara bekant med skilda föroreningars transportvägar, fraktionering och toxicitet. Aktuella forskningsinsatser omfattar en evaluering av olika rörmaterial att släppa partiklar, dess påverkan på dagvatten och hur detta varierar i förhållande till olika ledningsmaterial och -ålder.

Mehwish kommer också att undersöka hur varierande förhållanden för förvaring av prover påverkar dagvattnets kvalitet, med stöd av ett brett urval parametrar inklusive fraktionerade metaller.

Mehwish har en doktorsexamen i miljövetenskap vid Université  Côte d'Azur i Frankrike. Hon har tidigare arbetat med hantering av förorenade muddrade sediment med marint ursprung som deponeras på land, lakvattens ekotoxicitet samt mikroplast i sötvattenförekomster inklusive dessas interaktion med metaller.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Impacts of stormwater pipe materials and pipe repairs on stormwater quality: a review (2023)

Taneez. M, Österlund. H, Lundy. L, Viklander. M
Environmental Science and Pollution Research
Artikel i tidskrift

Efficient Removal of Lead and Chromium From Aqueous Media Using Selenium Based Nanocomposite Supported by Orange Peel (2022)

Aziz. M, Aziz. R, Rafiq. M, Abbasi. M, Taneez. M, Azhar. M, et al.
Frontiers in Environmental Science, Vol. 10