Melina Granberg
Melina Granberg

Melina Granberg

Kommunikatör, HLV
Luleå tekniska universitet
Kommunikation och varumärke, VSS HLV, Polarforskningssekretariatet
Verksamhetsstöd, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Institutionen för hälsovetenskap
melina.granberg@ltu.se
0920-492443
B183 Luleå