Mia-Fredrika Fredriksson
Mia-Fredrika Fredriksson

Mia-Fredrika Fredriksson

Systemutvecklare
Luleå tekniska universitet
IT Ledning och Styrning
Verksamhetsstöd
Mia-Fredrika.Fredriksson@ltu.se
0920-492319
E1105 Luleå

Jag arbetar främst med systemförvaltning inom den modell som används på LTU och är IT-systemansvarig för förvaltningsobjektet Digital arbetsplats samt Tillgängliggöra tjänster. Jag ansvarar för ITS webbensidor och att hjälpa mina medarbetare att publicera IT-information på LTU-webben.