Mia-Fredrika Fredriksson
Mia-Fredrika Fredriksson

Mia-Fredrika Fredriksson

Systemutvecklare
Luleå tekniska universitet
IT Ledning och Styrning
Verksamhetsstöd
Mia-Fredrika.Fredriksson@ltu.se
0920-492319
E1107 Luleå

Jag arbetar främst med systemförvaltning inom den modell som används på LTU där jag är förvaltningsledare IT för förvaltningsobjektet Digital arbetsplats samt Datorsalar.