Hoppa till innehållet
Mikael Öqvist
Mikael Öqvist

Mikael Öqvist

Avdelningschef, stf universitetsdirektör
Luleå tekniska universitet
VSS-Ledning, Verksamhetsnära stöd
Verksamhetsstöd
mikael.oqvist@ltu.se
0920-493228
B279 Luleå

Avdelningens uppdrag

Avdelning ansvarar för analyser och beredning av ärenden till chefer inom universitetet så som rektorer, prefekter, avdelningschefer, ämnesföreträdare och chef VSS. Avdelningen ger stöd och service till ledning, medarbetare och studenter på rektorsnivå och på institutionsnivå inom administrativa områden. 

Avdelning ansvarar för samordning och beredning av institutionernas verksamhetsplanering, uppföljning och avrapportering och analyser.  Avdelning bidrar aktivt till utvecklingsarbete och effektivisering av service och administration inom hela universitetet. 

Avdelningens uppdrag är också att främja verksamhetsutveckling inom LTU:s verksamhet och ansvar för modellerna inom detta område samt det operativa arbetet med projektportföljen.

Organisation

Inom avdelningen Verksamhetsnära stöd ingår fem administrativa enheter som sitter fysiskt placerade vid universitetets fem institutioner samt en gemensam resurspool. De administrativa grupperna leds av en administrativ chef.

Inom avdelningen ingår även enheterna Koordinering och ledningsstöd samt Utvecklingskontoret.

Inom avdelningen finns drygt 130 medarbetare.