Mikael Öqvist
Mikael Öqvist

Mikael Öqvist

Chef Verksamhetsn�ra st�d, stf universitetsdirektör
Luleå tekniska universitet
VSS TVM, VSS Ledning
Verksamhetsstöd, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
mikael.oqvist@ltu.se
0920-493228
B279 Luleå

Områdets uppdrag

Vårt uppdrag är att ge stöd och service till ledning, medarbetare och studenter på institutionsnivå inom administrativa områden.

Området ansvarar även för samordning och beredning av institutionernas verksamhetsplanering, uppföljning och avrapportering, beredning och analyser. Området bidrar också aktivt till utvecklingsarbete och effektivisering av service och administration inom hela universitetet.

Organisation

Inom området Verksamhetsnära stöd ingår sex administrativa grupper som sitter fysiskt placerade vid universitetets sex institutioner samt en gemensam resurspool. De administrativa grupperna leds av en administrativ chef.