Mikael Öqvist
Mikael Öqvist

Mikael Öqvist

Administrativ chef
Luleå tekniska universitet
VSS TVM
Verksamhetsstöd, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
mikael.oqvist@ltu.se
0920-493228
E102A Luleå

Mina arbetsuppgifter

Jag arbetar som administrativ chef vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik. Den administrativa chefens huvuduppgifter är att utgöra ett stöd för prefekt och ledning i planerings-, styrnings- och uppföljningsfrågor, samt att leda det administrativa arbetet vid institutionen. I korthet innebär detta att:

  • samordna institutionens administrativa ärenden
  • analysera, bereda och föredra ärenden inför beslut
  • ingå i institutionens ledningsgrupp
  • leda och utveckla den administrativa gruppens medarbetare och arbetsformer
  • svara för upprätthållande och fullgörande av policys, rutiner och arbetssätt
  • delta i universitetsgemensamma utvecklingsarbeten inom administration

Institutionen för teknikvetenskap och matematik