Hoppa till innehållet
Mirjam Josbrant
Mirjam Josbrant

Mirjam Josbrant

Pedagogisk utvecklare
Luleå tekniska universitet
Universitetsbiblioteket, Pedagogiskt stöd och användarsupport
Verksamhetsstöd
mirjam.josbrant@ltu.se
0920-493174
B1236 Luleå

Som pedagogisk utvecklare arbetar jag inom bibliotekets lärandestöd som erbjuder handledning, workshops och utbildning i medie- och informationskunniget. Jag ingår i en arbetsgrupp som arbetar för ett angeläget, felxibelt och fördjupat stöd till studenter när de befinner sig i sin sök- och skrivprocess. Jag arbetar även med utveckling av bibliotekets lärandemiljöer och arbetssätt i bibliotekslokal.