Matthew Thurley
Matthew Thurley

Matthew Thurley

Matthew är närvarande i Melbourne Australien och arbetar deltid. Han kan kontaktas via e-post

Matthew Thurley är grundare av den industriella bildanalys gruppen vid Luleå tekniska universitet där han har utvecklat en serie av industriella maskinvisions prototyper inom den svenska gruv-, aggregat och stålindustrin.

Han är också grundare av Innovative Machine Vision ett företag som fokuserar på att leverera kommersiella resultat och innovation från forskning, i synnerhet Matthew FoU på mätning partikelstorleksfördelning.

Hans forskning och erfarenhet fokuserar på analys och algoritmer för automatiserad nätet bildanalys för projekt industriella mätning. Matthew är inriktad på teknik och mätlösningar för hållbarhet och effektivitet i industriprocesser.

"Jag tror att forskare bör blicka framåt och fundera över hur deras forskning kommer att visas i 20, 50, eller till och med en 100 år. Vi måste sträva efter att göra en insats som verkligen kommer att fråga i framtiden och göra en skillnad för morgondagens barn . "

MiningProcessRollup-small.png

Matthew strävar efter en framtid där gruvindustrin fungerar som ett effektivt, optimerad och integrerad process liknande tillverkning. Där exempelvis utvinning, krossning, malning, agglomerering och andra partikelprocesser, kan automatiseras baserat på online-mätning av partikelstorleksfördelningen. 2012 markerar 15 år sedan Matthew började sin doktorandforskning om detta ämne och nu automatiserade online-mätning av partikelstorleksfördelning staplade materialet på transportören är en kommersiell produkt. Denna funktion öppnar dörren till helt automatiserad kontroll och optimering av krossar, malmkvarnar, och pelletering / agglomereringsprocesser, samt återkoppling till sprängning.

Matthew hämtat inspiration från ledande personer inom industri och forskning liksom Ray Anderson och Amory Lovins. Båda dessa imponerande siffror belysa myten och avslöja lögnen att välja mellan miljö och ekonomi (vinst). Det verkliga valet är att utmana status quo och förnya och förändra.

Ray Anderson är VD för Interface Mattor som har att leda sitt företag aggressivt mot en hållbar, förnybar och miljömedveten verksamhet. Han definierar sustainabiity som "tar ingenting från jorden som inte är snabbt och naturligt förnybart, och gör ingen skada till biosfären" (TED 2009). Han kom att prominance populär för sin del i filmen "The Corporation" och hans samtal om att omvandla industrin att inte bara vinst utan också att göra någon skada på jorden är både inspirerande och visa vad som kan göras om du försöker.

Ray Anderson, en introduktion på YouTube

Ray Anderson talar på TED 2009 Lyssna på Ray skisserar hur hans företag minskade sina nettoutsläpp av växthusgaser med 82% i tonnage och fördubblades vinsten på 12 år på väg till Mission Zero, Det är Zero Impact.

Amory Lovins är cheif vetenskapsman i Rocky Mountain Institiute, en oberoende forskning tankesmedja med ett starkt fokus på energi självständighet, energieffektivitet och förnybara energikällor. Lyssna på Amory Lovins beskriva hur capatilism och företag för vinst kan eliminera USA: s beroende av hämtades olja med hjälp av befintlig teknik i vinnande Oil Endgame.

Amory Lovins, Wining Oil End Game på TED 2005

Relaterade dokument

Kurs Information

Research

Publikationer

Artikel i tidskrift

Adaptive Mathematical Morphology on Irregularly Sampled Signals in Two Dimensions (2019)

Asplund. T, Luengo Hendriks. C, Thurley. M, Strand. R
Mathematical Morphology : Theory and Applications
Artikel i tidskrift

Crack detection in oak flooring lamellae using ultrasound-excited thermography (2018)

Pahlberg. T, Thurley. M, Popovic. D, Hagman. O
Infrared physics & technology, Vol. 88, s. 57-69
Artikel i tidskrift

Application of laser scanning to measure fragmentation in underground mines (2017)

Campbell. A, Thurley. M
Mining Technology, Vol. 126, nr. 4, s. 240-247
Artikel i tidskrift

Mathematical Morphology on Irregularly Sampled Data in One Dimension (2017)

Asplund. T, Luengo Hendriks. C, Thurley. M, Strand. R
Mathematical Morphology : Theory and Applications, Vol. 2, nr. 1, s. 1-24
Konferensbidrag

Mathematical Morphology on Irregularly Sampled Signals (2017)

Asplund. T, Luengo Hendriks. C, Thurley. M, Strand. R
Ingår i: Computer Vision – ACCV 2016 Workshops, ACCV 2016 International Workshops, Taipei, Taiwan, November 20-24, 2016, Revised Selected Papers, Part II, s. 506-520, Springer, 2017