Magnus Lundberg Nordenvaad
Magnus Lundberg Nordenvaad

Magnus Lundberg Nordenvaad

Luleå

Utbildning

Civ. ing., Datateknik, Luleå tekniska universitet, 1998.
Tek. Lic., SIgnalbehandling, Chalmers, 2001.
Tek. Dr., Signalbehandling, Chalmers, 2003.

Forskningsintressen

Statistisk signalbehandling med tillämpning på radar, sonar, kommunikation, mindetektering, och strömförbrukningsuppskattning.

Undervisning

Grundutbildningskurser i Signalanalys, Digital Kommunikation
Forskningsutbildningskurser i Estimeringsteori, Arraysignalbehandling

CV