Martin Lindmark
Martin Lindmark

Martin Lindmark

Luleå

Nuvarande anställning

Anställd som avdelningsdirektör/utbildningsledare/universitetsadjunkt på inst för samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet. Under perioden 1985-1990 arbetade jag på nuvarande avdelningen för Trafikteknik vid institutionen för Samhällsbyggnadsteknik vid LTU. Större delen av tiden var jag ämnesföreträdare för avdelningen och sista tiden (1989-90) prefekt för institutionen. Från 1990 till 2003 var jag programansvarig för YTH-programmet och samtidigt ansvarig för den lilla avdelning som skötte programmet (3-4 personer)

Examina

Civilingenjör V (KTH) 1973

Tidigare anställningar

Bodens kommun, Ingenjör, Trafikingenjör 1973-83
Ånge kommun, Gatuingenjör 1983-85

Kurser och utveckling

Under hela tiden ett flertal kurser inom de områden som varit aktuella för tillfället.
Längre kurser:
10 p i pedagogik
10 p distanskurs i distansutbildning.
5 p multimediaproduktion

Arbetsuppgifter

I Boden entreprenadjuridik, kontakt med entreprenörer, VA-och gatuprojektering, trafiksignaler, trafikbelysning handlagt trafiknämnden, taxefrågor, budget mm.
I Ånge ansvarig för gatuavdelningen (gator, VA, park) inför tekniske chefen.

LTU avdelningsansvarig (institutionsanvarig): administration, personalledning, ekonomi, utbildningsplanering, undervisning mm.

Kvalitetsarbete

Lett arbetet med att ta fram kvalitetssystemet för Väglaboratoriet vid LTU. Kvalitetsrevisor vid densamma. (tom 2009)

Ingick i gruppen som tog fram den nya 130p utbildningen i Miljö- &camp; kvalitetsmanagement.

Drivit omformningen av YTH via YH arbetsledning till nuvarande Högskoleexamen inom bygg och anläggning.

Startat en Högskoleexamen iniom samhällsbyggnad som inriktar sig mot konsult-, beställar- och handläggarrollen inom bygg och anläggningsbranschen.

IT/data

Webansvarig http://www.ltu.se/shb , Institutionsansvarig för verksamhetssystemen Fronter (LMS) och EvaSys (kursutvärdering)

+Expertanvändare: Officepaketet, Novapoint (ett skalprogram till AutoCAD inom vägbyggnad), Classfronter(LMS), Polopoly (CMS).

+Normalanvändare av många andra dataprogram.

Ganska händig på hårdvara, installationer mm.

Undervisar i och skapat undervisningsmaterial till Grundläggande datorintroduktion och Väg- o järnvägsprojektering med datorstöd.

Övrigt

Sedan 1965 engagerad inom idrotten som bl a ledare, styrelsemedlem, sekr i huvudstyrelse, ungdomsansvarig i förbundet. Avveckling pågår sedan 1996. Endast begränsade arbetsuppgifter kvar.