Hoppa till innehållet
Dummy image
Dummy image

Monica Nordström

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Monica.Nordstrom@ltu.se
0920-492109
A2412 Luleå

Monica Nordström Jacobsson

Litteraturvetare. Disputerade på en avhandling om den svenske ungdomsboksförfattaren Peter Pohls författarskap. Har bland annat skrivit om vänskapen i Pohls böcker i volymen Friends. Interdisciplinary Speculations On a Social Artefact (2005). Har även skrivit två artiklar om såpoperor, bland annat i volymen Tidens tecken  (2007). Är anställd som litteratur- och filmvetare vid Institutionen för språk och kultur. Avdelningschef för Avdelningen för svenska vid nämnda institution samt ställföreträdande prefekt. Sitter som ledamot i den särskilda nämnden för lärarutbildning (SNL).

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

Incarnations of Lilith? (2009)

The Snow Queen in Literature for Young Readers
Nordström-Jacobsson. M
Ingår i: Cold Matters
Artikel i tidskrift

Han kan väl inte heta Rosalie? (2008)

Nordström-Jacobsson. M
Genus i norrsken, Vol. 1, nr. 3-4, s. 13-15
Kapitel i bok, del av antologi

Vänskap (2005)

ett centralt motiv hos Peter Pohl
Nordström-Jacobsson. M
Ingår i: Friends
Kapitel i bok, del av antologi

Såpopera - vår tids Shakespeare (2000)

Nordström-Jacobsson. M
Ingår i: Filosofer funderar