Hoppa till innehållet
Hamam Mokayed
Hamam Mokayed

Hamam Mokayed

Post doktor
Luleå tekniska universitet
Maskininlärning
EISLAB
Institutionen för system- och rymdteknik

Hamam Mokayed fick sin doktorsexamen från UITM, Malaysia, 2015. Han har 15 intellektuella egenskaper och många publikationer inom fältdokumentanalys, Vehicle intelligent system och Natural scene images. För närvarande arbetar han som postdoktor vid professor Marcus Liwicki i EISLAB Machine Learning vid Luleå tekniska universitet (Luleå tekniska universitet). Hans forskningsintressen inkluderar maskininlärning, mönsterigenkänning och artificiell intelligens. Han arbetade tidigare som seniorforskare vid MIMOS, Kuala Lumpur, Malaysia. Hans forskningsintressen inkluderar maskininlärning, bildbehandling och systemdesign i realtid

Publikationer

Artikel i tidskrift

A New DCT-PCM Method for License Plate Number Detection in Drone Images (2021)

Mokayed. H, Shivakumara. P, Hock Woon. H, Kankanhalli. M, Lu. T, Pal. U
Pattern Recognition Letters