Monica Johansson
Monica Johansson

Monica Johansson

Universitetslektor, Prefekt
Luleå tekniska universitet
Matematik och lärande
Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Musik och dans, Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Monica.Johansson@ltu.se
0920-492557
A2032 Luleå

Prefekt

Monica Johansson är prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande. 

Forskning

I juni 2006 disputerade jag i ämnet Matematik och lärande med avhandlingen Teaching mathematics with textbooks: a clasroom and curricular perspective.

Publications in PDF-format

Publikationer

Konferensbidrag

The mathematics initiative (2012)

unequal access to educational improvement
Johansson. M
Ingår i: Proceedings of NORMA 11, the sixth Nordic conference on mathematics education in Reykjavik, May 11-14 2011, s. 369-378, University of Iceland Press, 2012
Kapitel i bok, del av antologi

"Tänk så här" (2011)

didaktiska perspektiv på läroböcker i matematik
Johansson. M
Ingår i: Matematikundervisning
Konferensbidrag

Pedagogic identities in the reform of school mathematics (2010)

Johansson. M
Ingår i: Proceedings of the Sixth International Mathematics Education and Society Conference, s. 291-300, Freie Universität Berlin, 2010
Kapitel i bok, del av antologi

Using texts and tasks (2010)

Swedish studies on mathematics textbooks
Jablonka. E, Johansson. M
Ingår i: The first sourcebook on Nordic research in mathematics education