Hoppa till innehållet
Dummy image
Dummy image

Monica Karlsson

Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Publikationer

Artikel i tidskrift

On the functions of hedging in research articles (RAs): A study on RA discussions (2023)

Ghahraman. V, Karlsson. M, Kazemi. A, Saeedi. S, Elhami. A
International Journal of Language Studies, Vol. 17, nr. 1, s. 165-187