Monica Tjerngren
Monica Tjerngren

Monica Tjerngren

Controller
Luleå tekniska universitet
VSS TVM
Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Verksamhetsstöd
Monica.Tjerngren@ltu.se
0910-585346
A127 Skellefteå

Civilekonom. Administratör i Träforskningsprogrammet SkeWood. Jag är även kontaktperson i EU-frågor eftersom jag handlägger institutionens Mål 1-projekt.