Dummy image
Dummy image

Morgan Nyberg

Luleå

Om mig
Jag är född, 1971, och uppvuxen i Umeå. Studerade på Fysikerprogrammet vid Umeå Universitet och inriktade mig på strålningsfysik. Våren 2008 tog jag min Sjukhusfysikerexamen, Master of Science in Medical Physics, och blev legitimerad sjukhusfysiker sommaren 2008.

Vintern 2009 började jag som doktorand i Medicinsk Teknik vid Luleå Tekniska Universitet.  Den 16 december 2011 erhöll jag min licentiatexamen. Avhandlingens titel är 'Prostate cancer sensor - combining Raman spectroscopy and tactile resonance technology.'