$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Inom IT Service arbetar jag främst inom Infrastruktur/Klientplattformen med Windows Operativsystem. Jag ser till att OS och Applikationer installeras på våra klienter, så väl personalen som studenternas labbsalar. Arbetar främst med verktyg som System Center och Deployment Toolkit för att hantera våra 2500+ klienter, från Kiruna i norr, till Filipstad i söder. Givetvis slinker även en del Windows Servar in på samma område.


Inom våra processer arbetar jag främst inom Change/Release med alla frågor som rör vår basarbetsplats för våra användare, samt med att leverera och utveckla vår klientmiljö kontinuerligt.