Hoppa till innehållet

UNESCO, Irak och LTU i samarbete

Publicerad: 3 februari 2012

De senaste veckorna har ett ca 30 irakier utbildats på Campus i Luleå. Men minus 29 grader kanske blir lika minnesvärt som utbildningen för våra långväga gäster.

Behovet av kontakter med omvärlden är stort för lärare och anställda vid universitet i Irak. Efter alla krig är kontakterna få och mycket av infrastrukturen raserad. UNESCO har en särskild satsning för Irak som ett ”post conflict country”. En särskild satsning finns inom utbildningsområdet bland annat för universiteten. Man stöder kontakter mellan universitet i Irak och andra länder.

De kontakter som redan finns mellan Irak och LTU har uppmärksammats och bidragit till att en vidareutbildningskurs har organiserats på LTU för personal på universitet i Irak. Kursen finansieras av UNESCO och ministeriet för högre utbildning och forskning i Irak. Kursen följs av 27 deltagare.

Ytterligare kurser planeras och redan finns en kö på ytterligare ett 30-tal personer. Trots det något annorlunda klimatet är alla deltagare entusiastiska över möjligheten att få komma till en annan exotisk miljö som den som LTU kan erbjuda mitt i vintern. Att ta del av hur undervisning och forskning bedrivs på LTU är en viktig erfarenhet och mycket av det man ser kommer att kunna användas på respektive hemuniversitet.

Kontakt LTU

UNESCO

Ministry of Higher Education and Research in Iraq

Taggar