Hoppa till innehållet
Nadihir Al-Alsari
Cecilia Falk, Jan Nyström och Nadhir Al-Ansari. Foto: Anna Thurfjell

Världen är en by

Publicerad: 21 februari 2014

Sedan 2011 har Nadhir Al-Ansari, forskare vid Luleå tekniska universitet (LTU), drivit ett utvecklingsprojekt tillsammans med UNESCO där syftet är att vidareutbilda personal vid några av Iraks största universitet. Ett brobyggande som gör världen mindre och kontaktytorna fler.

Från början var samarbetet helt förlagt vid Luleå tekniska universitet och grupper av lärare och forskare från Irak kom till Luleå för att ta del av kursen ”Modern teaching and research methodology”. För att nå fler har de nu ändrat upplägget och första mötet sker istället på deltagarnas hemmaplan, i Irak.

– För mig är forskning, per definition, internationellt. Genom det här samarbetsprojektet hoppas jag dels kunna dela med mig av min kunskap kring bland annat vetenskaplig publicering och informationssökning, och dels få ta del av deras, säger Cecilia Falk, universitetsbibliotekarie vid Luleå tekniska universitet.

Nadhir Al-Ansari verkade själv vid Bagdad University mellan åren 1976-1995 då han på grund av oroligheter i Irak flydde till Sverige. Sedan 2007 har han forskat vid Luleå tekniska universitet. Han menar att hans bakgrund är avgörande för att effektivt överbrygga kulturella skillnader och nå bra resultat vid samarbetet.

– Att förstå hur forskarvärlden i Irak fungerar och är organiserad ger oss ett försprång. När jag kan bidra till utveckling hos lärare, professorer och andra vid universitet i Irak, kommer deras kompetensutveckling även komma tusentals studenter till gagn. Det är den största vinsten, säger Nadhir Al-Ansari, forskare vid Luleå tekniska universitet.

När Jan Nyström, likt Cecilia Falk, för första gången reser till Irak och där möter kollegorna innebär kursen lika mycket lärande för deltagarna som för honom själv.

– Jag har arbetat som lärare i över 20 år och började redan i internets barndom att inkludera IT i undervisningen. Det här är en möjlighet för mig att lyfta mig själv, samtidigt som jag förhoppningsvis bidrar till andras utveckling. För mig är det vad läraryrket egentligen handlar om, säger Jan Nyström, projektledare inom IT vid Luleå tekniska universitet.

I denna omgång deltar personal från Duhok Polytechnic University och Zakho University. Nästa omgång börjar i maj månad och då är det personal från Sulaimaniyah University

Nadhir Al-Ansari

Al-Ansari, Nadhir - Professor

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491858


Relaterad information