Nasim Najjarzadeh
Nasim Najjarzadeh

Nasim Najjarzadeh

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Biokemisk processteknik
Kemiteknik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
nasim.najjarzadeh@ltu.se
0920-491419
C157 Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

Numerical modeling and verification of a sonobioreactor and its application on two model microorganisms (2020)

Najjarzadeh. N, Krige. A, Pamidi. T, Johansson. Ö, Enman. J, Matsakas. L, et al.
PLoS ONE, Vol. 15, nr. 3