$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Bakgrund

Nerine Mary George har avslutat sin kandidatexamen i statistik, kandidatexamen i pedagogik och magisterexamen i matematik från Mahatma Gandhi University, Indien.

 

Forskning

Min forskning fokuserar på att mäta och utveckla proxyservrar för entreprenöriella möjligheter främst innovation och möjligheter arbitrage på organisationsnivå, regional och nationell nivå och utveckla en förståelse för hur dessa möjligheter kan interagera och störa ekonomiska relationer. Denna forskning bedrivs inom Centrum för Inter-Organizational Innovation Research (CIIR) vid LTU.