Dummy image
Dummy image

Nibia Souza Bezerra

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Distribuerade datorsystem
Datavetenskap
Institutionen för system- och rymdteknik
nibia.souza.bezerra@ltu.se
0910-585349
A117 Skellefteå