Niklas Bagge
Niklas Bagge

Niklas Bagge

Konstruktionsteknik
Byggkonstruktion och brand
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
niklas.bagge@ltu.se
0920-491264
F940 Luleå

Niklas Bagge erhöll sin doktorsexamen i juni 2017 i forskningsämnet Konstruktionsteknik vid Luleå tekniska universitet. Hans forskning fokuserar på metoder för bärighetsutredning av befintliga betongbroar med syftet att utveckla praktiskt tillämpbara strategier för effektiva och tillförlitliga bärförmågeanalyser. Forskningen innefattar FE-analyser på varierande noggrannhetsnivå, säkerhetsveriering med ändamålsenliga säkerthetskoncept samt verifiering av beräkningsmetoder baserat på förstörande och icke-förstörande fältprovning av en spännbetongbro.

Niklas Bagge erhöll 2011 sin civilingenjörsexamen i Väg- och Vattenbyggnad och 2014 sin teknisk licentiatexamen i Konstruktionsteknik vid Luleå tekniska universitet. Niklas arbetar även som brokonstruktör vid Avdelningen för Bro- och Vattenbyggnad på WSP Sverige AB.

Professionell expertis

  • Dimensionering och bärighetsutredning av betongkonstruktioner
  • Linjär och icke-linjär FE-modellering
  • Mätning och övervakning av broar
  • Fältprovning av fullskalekonstruktioner

Aktiviteter och projekt

Disputation
Disputation 2017-06-08 (Foto av Per Pettersson)

Publikationer

Konferensbidrag

Assessment and failure test of a prestressed concrete bridge (2017)

Bagge. N, Nilimaa. J, Blanksvärd. T, Täljsten. B, Elfgren. L, Sundquist. H, et al.
Ingår i: Life-Cycle of Engineering Systems, Emphasis on Sustainable Civil Infrastructure, s. 1058-1063, CRC Press/Balkema, 2017
Artikel i tidskrift

Failure tests on concrete bridges (2017)

Bagge. N, Popescu. C, Elfgren. L
Structure and Infrastructure Engineering, ISSN: 1573-2479
Konferensbidrag

Full-Scale Tests to Failure Compared to Assessments (2017)

Bagge. N, Nilimaa. J, Puurula. A, Täljsten. B, Blanksvärd. T, Sas. G, et al.
Ingår i: High Tech Concrete, Where Technology and Engineering Meet - Proceedings of the 2017 fib Symposium, s. 1917-1924, Springer, 2017
Artikel i tidskrift

In-situ methods to determine residual prestress forces in concrete bridges (2017)

Bagge. N, Nilimaa. j, Elfgren. L
Engineering structures, ISSN: 0141-0296, Vol. 135, s. 41-52