Niklas Bagge
Niklas Bagge

Niklas Bagge

Konstruktionsteknik
Byggkonstruktion och brand
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
niklas.bagge@ltu.se
0920-491264
F940 Luleå

Niklas Bagge erhöll sin doktorsexamen i juni 2017 i forskningsämnet Konstruktionsteknik vid Luleå tekniska universitet. Hans forskning fokuserar på metoder för bärighetsutredning av befintliga betongbroar med syftet att utveckla praktiskt tillämpbara strategier för effektiva och tillförlitliga bärförmågeanalyser. Forskningen innefattar FE-analyser på varierande noggrannhetsnivå, säkerhetsveriering med ändamålsenliga säkerthetskoncept samt verifiering av beräkningsmetoder baserat på förstörande och icke-förstörande fältprovning av en spännbetongbro.

Niklas Bagge erhöll 2011 sin civilingenjörsexamen i Väg- och Vattenbyggnad och 2014 sin teknisk licentiatexamen i Konstruktionsteknik vid Luleå tekniska universitet. Niklas arbetar även som brokonstruktör vid Avdelningen för Bro- och Vattenbyggnad på WSP Sverige AB.

Professionell expertis

  • Dimensionering och bärighetsutredning av betongkonstruktioner
  • Linjär och icke-linjär FE-modellering
  • Mätning och övervakning av broar
  • Fältprovning av fullskalekonstruktioner

Aktiviteter och projekt

Disputation
Disputation 2017-06-08 (Foto av Per Pettersson)

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

Assessment and Loading to Failure of Three Swedish RC Bridges (2018)

Nilimaa. J, Sabau. C, Bagge. N, Puurula. A, Sas. G, Blanksvärd. T, et al.
Ingår i: Evaluation of Concrete Bridge Behavior through Load Testing
Konferensbidrag

Bridges tested to failure in Sweden (2018)

Täljsten. B, Blanksvärd. T, Sas. G, Bagge. N, Nilimaa. J, Popescu. C, et al.
Ingår i: IABSE Conference 2018 – Engineering the Past, to Meet the Needs of the FutureJune 25-27 2018, Copenhagen, Denmark, 2018
Artikel i tidskrift

Failure tests on concrete bridges (2018)

Have we learnt the lessons?
Bagge. N, Popescu. C, Elfgren. L
Structure and Infrastructure Engineering, ISSN: 1573-2479, Vol. 14, nr. 3, s. 292-319
Konferensbidrag

Load-testing used for qulity control of bridges (2018)

Elfgren. L, Täljsten. B, Blanksvärd. T, Sas. G, Nilimaa. J, Bagge. N, et al.
Ingår i: Quality Specifications for Roadway Bridges, Workshop of COST TU 1406, s. 1-6, 2018