Hoppa till innehållet
Niklas Lehto
Niklas Lehto

Niklas Lehto

Biträdande professor, Huvudansvarig utbildningsledare
Luleå tekniska universitet
Tillämpad fysik
Materialvetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Niklas.Lehto@ltu.se
0920-492085
E101 Luleå

Presentation

Sluttid på Stockholm maraton som funktion av ålder
Sluttid på Stockholm maraton som funktion av ålder

Ålderns påverkan på uthållighet

I detta projekt undersöker jag de åldersrelaterade förändringarna i uthållighet hos konditionsidrottare. I ett första delarbete har resultaten från samtliga Stockholm maraton under åren 1979 – 2014 analyserats. Modellen visar att den genomsnittliga maratonlöparens prestationer förbättras fram till 34,3 ± 2,6 års ålder, därefter börjar prestationerna sjunka. Försämringen accelererar med tilltagande ålder. Som tur är har andra faktorer, som t ex träning och livsstil, också en stor påverkan på löparens resultat.

Dislokationer i kisel
Dislokationer i kisel

Dislokationer i kisel

Min avhandlingen handlade om dislokationer i det halvledande materialet kisel. Jag hade en helt teoretisk utgångspunkt och genomförde simuleringar med egna datoralgoritmer för att bestämma egenskaperna hos materialet.

Återuppvärmning av händer efter kylaprovokation
Återuppvärmning av händer efter kylaprovokation

Perifer cirkulation

I ett doktorandprojekt studerade vi den perifera cirkulationen i händer med hjälp av värmekamera. Doktorand var Katarina Leijon-Sundqvist

Föreläsning på Vetenskapens hus på temat: Vad har kroppens fysik med fysik att göra?
Föreläsning på Vetenskapens hus på temat: Vad har kroppens fysik med fysik att göra?

Undervisningserfarenhet

Jag har en mycket omfattande undervisningserfarenhet vad gäller såväl nivå, studentgrupp som undervisningsform och ansvar. Min undervisningserfarenhet på LTU motsvarar mer än tio års heltidsundervisning. Utöver det har jag haft ledningsuppdrag (studierektor, utbildningskoordinator, avdelningschef, huvudansvarig utbildningsledare) som nära kopplat till undervisningen. Undervisning har främst skett inom tekniskt basår, civilingenjörsutbildning (på både grund- och avancerad nivå), lärarutbildning och inom utbildning för röntgensjuksköterskor. 

Jag är även engagerad som lärare i de högskolepedagogiska kurserna som ges av HPC.

Aktuella undervisning

Fasta tillståndets fysik, F0053T & F7045T
Fysik och lärande,
Personligt ledarskap
Internat på handledarutbildningen

Tidigare undervisning

Gymnasiekomplettering

Optik, Vågrörelselära, Mekanik, Atomfysik

Grundnivå civilingenjörer

Fysik 1, Fysik 2, Fysik 3, Modern fysik, Våg- och värmelära, Mekanik, Experimentell metodik, Analytisk mekanik, Kvantmekanik, Fortsättningskurs kvantmekanik, Elektromagnetisk fältteori

Grundnivå Rönsgensjuksköterskor

Strålningslära och radiologiska modaliteter, Diagnostiska modaliteter, Radiografi - ledarskap, organisation och lärande, Ledarskap inom hälsovård i förändring, Vetenskaplig fördjupning inom radiografi, Examensarbete - Radiografi

Avanserad nivå civilingenjörer

Fasta tillståndets fysik, Fortsättningskurs kvantmekanik

Publikationer

Artikel i tidskrift

Losing the identity of a hockey player (2020)

the long-term effects of concussions
Engström. Å, Jumisko. E, Shahim. P, Lehto. N, Blennow. K, Zetterberg. H, et al.
Concussion, Vol. 5, nr. 2
Artikel i tidskrift

Quality of life of ice hockey players after retirement due to concussions (2020)

Gard. A, Lehto. N, Engström. Å, Shahim. P, Zetterberg. H, Blennow. K, et al.
Concussion, Vol. 5, nr. 3
Artikel i tidskrift

Methotrexate treatment in rheumatoid arthritis and elevated liver enzymes (2019)

A long‐term follow‐up of predictors, surveillance, and outcome in clinical practice
Sundbaum. J, Eriksson. N, Hallberg. P, Lehto. N, Wadelius. M, Baecklund. E
International Journal of Rheumatic Diseases, Vol. 22, nr. 7, s. 1226-1232
Artikel i tidskrift

An Initial Study on the Coordination of Rod and Line Hauling Movements in Distance Fly Casting (2017)

Röijezon. U, Løvoll. G, Henriksson. A, Tonkonogi. M, Lehto. N
Annals of Applied Sport Science, Vol. 5, nr. 2, s. 61-72
Artikel i tidskrift

Relation between dorsal and palmar hand skin temperatures during a cold stress test (2017)

Leijon-Sundqvist. K, Tegner. Y, Olsson. F, Karp. K, Lehto. N
Journal of Thermal Biology, Vol. 66, s. 87-92
Artikel i tidskrift

Effects of age on marathon finishing time among male amateur runners in Stockholm marathon 1979-2014 (2016)

Lehto. N
Journal of Sport and Health Science, Vol. 5, nr. 3, s. 349-354
Artikel i tidskrift

Hand skin temperature (2016)

are there warm and cold rewarming patterns after cold stress test?
Leijon-Sundqvist. K, Tegner. Y, Juntti. U, Karp. K, Lehto. N
Thermology International, Vol. 26, nr. 3, s. 81-87
Artikel i tidskrift

Neurochemical Aftermath of Repetitive Mild Traumatic Brain Injury (2016)

Shahim. P, Tegner. Y, Gustafsson. B, Gren. M, Ärlig. J, Olsson. M, et al.
JAMA Neurology, Vol. 73, nr. 11, s. 1308-1315
Artikel i tidskrift

Nursing students' perceptions of learning after High Fidelity simulation (2016)

Effects of a Three-step Post-Simulation Reflection Model
Lestander. Ö, Lehto. N, Engström. Å
Nurse Education Today, Vol. 40, s. 219-224
Artikel i tidskrift

Scrutinized with inadequate control and support Interns' experiences communicating with and writing referrals to hospital radiology departments (2016)

a qualitative study
Kruse. J, Lehto. N, Riklund. K, Tegner. Y, Engström. Å
Radiography, Vol. 22, nr. 4, s. 313-318