Åsa Hersinger
Åsa Hersinger

Åsa Hersinger

Specialist - Forskningsfinansiering
Luleå tekniska universitet
Externfinansiering
Verksamhetsstöd
asa.hersinger@ltu.se
0920-491317
B222 Luleå

Fr o m 8 juni 2016 arbetar jag som specialist inom forskningsfinansiering på Grants Office vid Luleå tekniska universitet. Grants Office är enheten inom verksamhetsstödet som stödjer LTUs arbete med externfinansiering.

Du kan kontakta mig om du behöver budgetstöd eller stöd vid ekonomisk rapportering av forskningsprojekt.