Hoppa till innehållet
Nils Jansson
Nils Jansson

Nils Jansson

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Malmgeologi
Geovetenskap och miljöteknik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
nils.jansson@ltu.se
0920-491487
T1331 Luleå

Biografi

Nils Jansson fick sin doktorsexamen från Luleå tekniska universitet (LTU), 2011, med en avhandling med titeln The origin of iron ores and their relationship with polymetallic sulfide ores, Bergslagen, Sweden, handledd av Rodney Allen. Nils var engagerad i prospektering efter vulkanogena massiva sulfidmalmer i Sverige för Boliden Mineral under 2011–2014 och har varit anställd som forskare och lärare vid LTU sedan 2014. Hans främsta forskningsintresse ligger i att integrera strukturella, stratigrafiska, geokemiska och mineralogiska data för att förstå bildningsmekanismerna för komplexa, metamorfoserade, proterozoiska järnoxider och sulfidmalmer.

Forskningsprojekt

  • Future Logging Assistant - Utilizing machine learning for semi-automated characterization of geology in drill core (Boliden, 2021-2025)
  • Rävliden VMS - Textural and chemical characterization of sulphide minerals for improved beneficiation and exploration, Skellefte district, Sweden (SGU, Boliden, 2019-2023)
  • Vectore - Prospekteringskriterier för polymetalliska sulfidmineraliseringar och industrikarbonater (Vinnova, Boliden, Björka Mineral, 2017-2021)
  • Strat Zn - Konceptuell modellering och prospekteringskriterier för stratiforma Zn-Pb-Ag-(Cu) fyndigheter i Bergslagen (Boliden, Zinkgruvan Mining, Lovisagruvan, 2014-2017)

Undervisning

Kommittéer

Uppdragsutbildning

Priser och utmärkelser

  • Jan Bergströms pris till unga forskare 2017, Geologiska föreningen
  • Bästa artikel 2017, GFF
  • Bästa doktorsavhandling 2011, Bergforsk

Fältundervisning

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Publikationer

Konferensbidrag

Cobalt and REE distribution at the Zinkgruvan Zn-Pb-Ag and Cu deposit, Bergslagen, Sweden (2022)

Jansson. N, Hjorth. I, Ivarsson. F, Aiglsperger. T, Azim Zadeh. A, Kooijman. E, et al.
Ingår i: EGU General Assembly 2022, Copernicus GmbH, 2022, EGU22-1067
Konferensbidrag

Fitting Rävliden North Zn-Pb-Ag-Cu deposit host stratigraphy into regional Skellefte district nomenclature (2022)

Simán. F, Jansson. N, Johnson. S, Liwicki. F, Rincon. J, Nordfeldt. E, et al.
Ingår i: Geological Society of Sweden, 150 year anniversary meeting: Abstract volume, s. 156-157, Geologiska Föreningen, 2022
Konferensbidrag

Gold mineralization in the Lappberget deposit, Garpenberg mine, Sweden: towards a geometallurgical approach (2022)

Barbosa. L, Tiu. G, Jansson. N, Wanhainen. C, Lilja. L, Ghorbani. Y
Ingår i: Geological Society of Sweden, 150 year anniversary meeting: Abstract volume, s. 116-117, 2022
Artikel i tidskrift

Magnetite as a provenance and exploration tool to metamorphosed base-metal sulfide deposits in the Stollberg ore field, Bergslagen, Sweden (2022)

Frank. K, Spry. P, O'Brien. J, Koenig. A, Allen. R, Jansson. N
Mineralogical magazine, Vol. 86, nr. 3, s. 373-396
Artikel i tidskrift

Origin of Palaeoproterozoic, sub-seafloor Zn-Pb-Ag skarn deposits, Sala area, Bergslagen, Sweden (2022)

Jansson. N, Allen. R, Skogsmo. G, Turner. T
Mineralium Deposita, Vol. 57, nr. 3, s. 455-480