Hoppa till innehållet
Nils Jansson
Nils Jansson

Nils Jansson

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Malmgeologi
Geovetenskap och miljöteknik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
nils.jansson@ltu.se
0920-491487
T1331 Luleå

Nils Jansson fick sin doktorsexamen från Luleå tekniska universitet (LTU), 2011, med en avhandling med titeln “The origin of iron ores and their relationship with polymetallic sulfide ores, Bergslagen, Sweden”, handledd av Rodney Allen. Nils var engagerad i prospektering efter vulkanogena massiva sulfidmalmer i Sverige för Boliden Mineral under 2011–2014 och har varit anställd som forskare och universitetslektor vid LTU sedan 2014. Hans främsta forskningsintresse ligger i att integrera strukturella, stratigrafiska, geokemiska och mineralogiska data för att förstå bildningsmekanismerna för komplexa, metamorfoserade, proterozoiska järnoxider och sulfidmalmer. Han fick Geologiska Föreningens Jan Bergströmpris till Unga forskare 2017, och Bergforskpriset för Bästa Doktorsavhandling 2011. Han är examinator för MSc-kursen O7022K Gruvgeologi och projektledare för EXplORE international MSc exchange program.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Ore mineralogy and trace element (re)distribution at the metamorphosed Lappberget Zn-Pb-Ag-(Cu-Au) deposit, Garpenberg, Sweden (2021)

Tiu. G, Jansson. N, Wanhainen. C, Ghorbani. Y, Lilja. L
Ore Geology Reviews
Artikel i tidskrift

Tracking silver in the Lappberget Zn-Pb-Ag-(Cu-Au) deposit, Garpenberg mine,Sweden (2021)

towards a geometallurgical approach
Tiu. G, Ghorbani. Y, Jansson. N, Wanhainen. C
Minerals Engineering, Vol. 167
Artikel i tidskrift

From oil digger to energy transition enabler: the critical role of exploration geosciences education in Europe (2020)

Jansson. N, Ranta. J, Berthet. T, Suopajärvi. L
European Geologist, nr. 50, s. 57-61
Konferensbidrag

Mineralogy, textural characteristics and mineral chemistry of remobilised sulphides and sulphosalts in the Rävliden Norra VMS deposit, Skellefte district, northern Sweden (2020)

Rincon. J, Johansson. S, Jansson. N, Thomas. H, Kaiser. M, Persson. M, et al.
Ingår i: EGU General Assembly 2020, Copernicus GmBH, 2020, EGU2020-485
Kapitel i bok, del av antologi

Paleoproterozoic (1.9–1.8 Ga) syn-orogenic magmatism, sedimentation and mineralization in the Bergslagen lithotectonic unit, Svecokarelian orogen (2020)

Stephens. M, Jansson. N
Ingår i: Sweden: Lithotectonic framework, tectonic evolution and mineral resources
Artikel i tidskrift

På geologisk och historisk upptäcktsfärd i Sala (2020)

Ulfvebrand. N, Jansson. N
Geologiskt Forum, nr. 106, s. 25-28
Konferensbidrag

Textural and chemical characterization of sulphide minerals for improved beneficiation and exploration at the Rävliden Norra VMS deposit, Skelleftedistrict, Sweden (2020)

Rincon. J, Jansson. N, Kaiser. C, Thomas. H, Wanhainen. C, Persson. M
Ingår i: Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway, The 34th Nordic Geological Winter Meeting, s. 179-180, Norsk Geologisk Forening, 2020
Konferensbidrag

Using iron formations during exploration for c. 1.9 Ga Zn-Pb-Ag sulphide deposits, Jugansbo area, Bergslagen, Sweden (2020)

Jansson. N, Allen. R
Ingår i: EGU General Assembly 2020, Copernicus GmbH, 2020, EGU2020-8482