Nils Jansson
Nils Jansson

Nils Jansson

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Malmgeologi
Geovetenskap och miljöteknik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
nils.jansson@ltu.se
0920-491487
F846 Luleå

Nils Jansson fick sin doktorsexamen från Luleå tekniska universitet (LTU), 2011, med en avhandling med titeln “The origin of iron ores and their relationship with polymetallic sulfide ores, Bergslagen, Sweden”, handledd av Rodney Allen. Nils var engagerad i prospektering efter vulkanogena massiva sulfidmalmer i Sverige för Boliden Mineral under 2011–2014 och har varit anställd som forskare och universitetslektor vid LTU sedan 2014. Hans främsta forskningsintresse ligger i att integrera strukturella, stratigrafiska, geokemiska och mineralogiska data för att förstå bildningsmekanismerna för komplexa, metamorfoserade, proterozoiska järnoxider och sulfidmalmer. Han fick Geologiska Föreningens Jan Bergströmpris till Unga forskare 2017, och Bergforskpriset för Bästa Doktorsavhandling 2011. Han är examinator för MSc-kursen O7022K Gruvgeologi och projektledare för EXplORE international MSc exchange program.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

Chapter 6 Paleoproterozoic (1.9–1.8 Ga) syn-orogenic magmatism, sedimentation and mineralization in the Bergslagen lithotectonic unit, Svecokarelian orogen (2020)

Stephens. M, Jansson. N
Ingår i: Sweden: Lithotectonic framework, tectonic evolution and mineral resources
Konferensbidrag

An updated genetic model for metamorphosed and deformed, c. 1.89 Ga magnesian Zn-Pb-Ag skarn deposits, Sala area, Bergslagen, Sweden (2019)

Jansson. N, Allen. R, Skogsmo. G, Vorbrodt. N, Bäckström. M
Ingår i: Proceedings of the 15th SGA Biennial Meeting, 27-30 August 2019, Glasgow, Scotland, Life with Ore Deposits on Earth, s. 166-169, 2019
Konferensbidrag

Building 3D geomodels using XRF-XRT-generated drillcore data (2019)

The Lovisa-Håkansboda base metal- and Stråssa-Blanka iron deposits in Bergslagen, Sweden
Luth. S, Sahlström. F, Jansson. N, Jönberger. J, Sädbom. S, Landström. E, et al.
Ingår i: Life with Ore Deposits on Earth: Proceedings of the 15th SGA Biennial Meeting 2019, Glasgow, Scotland, 2019, Vol. 3, s. 1282-1485, 2019
Konferensbidrag

Sulfide chemistry and trace element deportment at the metamorphosed Lappberget Zn-Pb-Ag-(Cu-Au) ore body, Sweden (2019)

Implications for Mineral Processing
Tiu. G, Jansson. N, Wanhainen. C, Ghorbani. Y
Ingår i: Life with Ore Deposits on Earth, Proceedings of the 15th SGA Biennial Meeting 2019, s. 1486-1489, 2019
Konferensbidrag

Textural and chemical characterization of sulphide minerals for improved beneficiation and exploration, Skellefte district, Sweden (2019)

Jansson. N, Wanhainen. C, Thomas. H, Persson. M, Sand. A
Ingår i: SGU rapport 2019:10 FoU-seminarium, s. 48, 2019
Artikel i tidskrift

Variability in the Geological, Mineralogical, and Geochemical Characteristics of Base Metal Sulfide Deposits in the Stollberg Ore Field, Bergslagen District, Sweden (2019)

Frank. K, Spry. P, Raat. H, Allen. R, Jansson. N, Ripa. M
Economic geology and the bulletin of the Society of Economic Geologists, Vol. 114, nr. 3, s. 473-512
Konferensbidrag

EXplORE (2018)

Master programme in Exploration
Jansson. N
Paper presented at : EIT RawMaterials Exploration workshop 2018, Copenhagen, Denmark, 21-22 November
Konferensbidrag

Genetic models for the Bergslagen sulfide deposits (2018)

The importance of continuously improving ore genetic models for exploration in mature mining districts
Jansson. N
Paper presented at : EIT RawMaterials Exploration workshop 2018, Copenhagen, Denmark, 21-22 November 2018