Margareta Nilsson
Margareta Nilsson

Margareta Nilsson

Studievägledare
Luleå tekniska universitet
Studentservice, VSS HLV, VSS Studentservice
Verksamhetsstöd
margareta.nilsson@ltu.se
0920-492821
B1125 Luleå

Studievägledningen vid Luleå tekniska universitet är uppdelad i två delar, programvägledning och allmän studievägledning.

Programvägledning

  • Som programvägledare ger jag stöd och vägledning till studenter genom hela studietiden. Det kan vara t.ex. frågor om utbildningsplanen och programmets struktur, frågor kring kurs- och inriktningsval m.m.
  • Jag gör uppföljning av studieresultat för de studenter i årskurs 1 som av olika anledningar inte klarat av sina studier. Till dessa studenter erbjuder jag samtal om deras studier och kan hjälpa till med att göra en planering och upprätta en individuell studieplan.
  • Jag har också kontakt med studenter som under sin studietid hamnar inför förändringar. Det kan t.ex. vara studieuppehåll, studieavbrott, byte till annat universitet m.m. Vid ansökan om studieuppehåll tar jag beslut och förbereder en studieplanering inför återkomsten till studier.

Stöd till före detta studenter

  • Förutom till de studenter som finns hos oss just nu så ger jag också stöd till före detta studenter som av olika anledningar inte fullföljt sin utbildning och inte ansökt om examen ännu. Oftast krävs en utredning och i samråd med utbildningsledare kan en individuell plan med kurskrav för examen behöva fastställas.

Stöd till presumtiva studenter

  • Som programvägledare har jag även kontakt med presumtiva studenter och svarar på frågor om de program som jag är programvägledare för.