Hoppa till innehållet
Nils Almqvist
Nils Almqvist

Nils Almqvist

Professor
Luleå tekniska universitet
Experimentell fysik
Materialvetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Nils.Almqvist@ltu.se
0920-492291
E303 Luleå

Allmänt

Jag är lärare och forskare i fysik. Jag har civilingenjörsexamen i Teknisk fysik med inriktning mot Tillämpad fysik från KTH 1988. Före KTH studierna läste jag större delen av civilingenjörsutbildningen Samhällsbyggnadsteknik med inriktning Teknisk miljövård (och VoV) vid LTU. Under kortare perioder arbetade jag med ingenjörsarbete inom områdena bl.a. på gatukontor/VA-enhet samt ett par år som härdfysiker/elevingenjör. Doktorsexamen i fysik avlades vid LTU 1996 och jag blev universitetslektor i fysik samma år. Avhandlingsarbetet var om tillämpningar av svepprobmikroskopi (SPM) för att studera s.k. plasma-ytväxelverkan och för studier av biologiska makromolekyler. Forskning som postdoktor var under två år vid University of California Santa Barbara, USA. Jag blev docent 2002, biträdande professor 2013 och professor i Experimentell fysik vid LTU 2018.

Forskning

Ett gemensamt tema i det mesta av min forskning är användning, tillämpning och modifiering av svepprobmikroskopi för avancerad karakterisering av ytor i kombination med andra ytkänsliga mätmetoder. Forskningen är bl.a. inom ytfysik, ytkarakterisering, material-, bio- och nanoteknik. Forskning för närvarande är: i) Fysikalisk karakterisering av nanomaterial som metalloxider/nanotrådar tänkta som framtidens miljövänliga och högeffektiva solceller; ii) Nanobiofysik, biomimetik och metoder för nanolitografi med proteiner; iii) Studier av kraftväxelverkan och mekaniska egenskaper på mikro-, nanoskala.

Undervisning

Jag har undervisat ett flertal fysikkurser vid LTU som t.ex. Statik, Mekanik, Modern fysik, Termodynamik, Fysik A, Fysik B, Fysik 1, Fysik 2, Fysik 3, Vågrörelselära och termodynamik, Ellära, Experimentella metoder, Reaktorteknologi (del reaktorfysik), Tillämpad kvantmekanik, Biofysik, Nanomaterial, Bränslen, Materialtekniska analysmetoder samt projektkurser i fysik och materialvetenskap. För närvarande är jag examinator för Mekanik II (F0008T) och Mekanik II Ry (F0055T). Jag är utbildningsledare för fysikkurserna vid LTU.

Intressen

Fritiden ägnas helst åt att bygga på fritidshus, paddla kajak eller tillbringa tid i skärgården.

 

 

Relaterat

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Nanoscale characterization of an all-oxide core-shell nanorod heterojunction using intermodulation atomic force microscopy (AFM) methods (2021)

Dobryden. I, Borgani. R, Rigoni. F, Ghamgosar. P, Concina. I, Almqvist. N, et al.
Nanoscale Advances, Vol. 3, nr. 15, s. 4388-4394
Artikel i tidskrift

Surface Forces between Nanomagnetite and Silica in Aqueous Ca2+ Solutions Studied with AFM Colloidal Probe Method (2020)

Dobryden. I, Mensi. E, Holmgren. A, Almqvist. N
Colloids and Interfaces, Vol. 4, nr. 3
Artikel i tidskrift

Self-Powered Photodetectors Based on Core-Shell ZnO-Co3O4 Nanowire Heterojunctions (2019)

Ghamgosar. P, Rigoni. F, Gilzad Kohan. M, You. S, Morales. E, Mazzaro. R, et al.
ACS Applied Materials and Interfaces, Vol. 11, nr. 26, s. 23454-23462
Artikel i tidskrift

Semi-Transparent p‑Cu2O/n-ZnO Nanoscale-Film Heterojunctions for Photodetection and Photovoltaic Applications (2019)

de Melo. C, Jullien. M, Battie. Y, Naciri. A, Ghanbaja. J, Montaigne. F, et al.
ACS Applied Nano Materials, Vol. 2, nr. 7, s. 4358-4366
Artikel i tidskrift

Local Structure and Point-Defect-Dependent Area-Selective Atomic Layer Deposition Approach for Facile Synthesis of p-Cu2O/n-ZnO Segmented Nanojunctions (2018)

De Melo. C, Jullien. M, Ghanbaja. J, Montaigne. F, Pierson. J, Soldera. F, et al.
ACS Applied Materials and Interfaces, Vol. 10, nr. 43, s. 37671-37678