Ninnie Andersson
Ninnie Andersson

Ninnie Andersson

ÖVRIGT

Ninnie Andersson är Filosofie doktor i pedagogik och hennes avhandling handlar om bedömning i dansundervisning. Just nu är Ninnie anställd som universitetslektor och är involverad som forskare i ett EU-projekt: Age on stage som löper mellan 2016-2018.  

Ninnie har ingen undervisning på LTU, men har tidigre varit programansvarig på danslärarutbilndingen samt undervisat i Simonsonteknik, didaktik, pedagogik och handledlett examensarbeten. Det internationella samarbete LTU hade med New York University (NYU) och Steps on Broadway var initierat, utvecklat och drevs av Ninnie. 

 

 

 

Publikationer

Konferensbidrag

To offer dance as aesthetic experience and communication among people 65+ (2017)

Andersson. N, Ferm-Almqvist. C
Ingår i: NNMPF 2017, 2017
Artikel i tidskrift

Teacher’s conceptions of quality in dance education expressed through grade conferences (2016)

Andersson. N
Journal of Pedagogy, ISSN: 1338-1563, Vol. 7, nr. 2, s. 11-32
Artikel i tidskrift

Teachers´ reflections of assessment in dance (2016)

Andersson. N
Research in Dance Education, ISSN: 1464-7893
Kapitel i bok, del av antologi

Bedömning av danskunnande (2015)

Uttryck, respons och värdering inom ett estetiskt ämne
Andersson. N, Ferm. C
Ingår i: Kunskapande i dans