Hoppa till innehållet
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Ninnie Andersson är Filosofie doktor i pedagogik och hennes avhandling handlar om bedömning i dansundervisning. Just nu är Ninnie anställd som universitetslektor och är involverad som forskare i ett EU-projekt: Age on stage som löper mellan 2016-2018.  

Ninnie har ingen undervisning på LTU, men har tidigre varit programansvarig på danslärarutbilndingen samt undervisat i Simonsonteknik, didaktik, pedagogik och handledlett examensarbeten. Det internationella samarbete LTU hade med New York University (NYU) och Steps on Broadway var initierat, utvecklat och drevs av Ninnie.