Dummy image
Dummy image

 

Jag arbetar som godshanterare för Lokalservice som ingår i verksamhetsområdet Inre och yttre miljö. Lokalservice ansvarar för att ge service och support till medarbetare och studenter. Vårt uppdrag är att skapa en bra inre arbetsmiljö och en bra studiemiljö
Lokalservice består av ett antal olika kompetensgrupper och vi erbjuder tjänster såsom lokalvård med extra tjänster, fikaservice, service i Wibergsgården, logistik och utrustning, post och gods och AV-support i våra lärosalar, hörsalar och aula Aurora. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är ta emot samt skicka post och gods.
Lokalservice är indelad i två team där Maria Teresa Viegas Ferraz och Sara Stark är teamledare.

Jag tillhör Maria Teresa Viegas Ferraz team

Besök gärna https://www.ltu.se/internt/Tjanster-och-stod/tjanster för att ta del av våra tjänster.

Jag nås enklast via 072-216 37 18 (3647) eller via godset@ltu.se

Välkommen att kontakta mig!