Hoppa till innehållet
Johan Larsson
Johan Larsson

Johan Larsson

Universitetslektor, Avdelningschef
Luleå tekniska universitet
Byggproduktion och teknik
Industriellt och hållbart byggande
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
johan.p.larsson@ltu.se
0920-492263
T2017 Luleå

Forskningsprofil

Min forskning berör främst samverkan mellan olika aktörer i interorganisatoriska byggprojekt.  Centrala begrepp som forskningen innefattar är upphandling och projektledning och hur dessa kan påverka och främja olika effekter såsom innovation och hållbarhet. Fokus har de senaste åren legat på hur offentliga beställare genom sitt agerande kan skapar samverkan mellan aktörer vilket ger förutsättningar till utveckling och innovation.  

Undervisning

Jag undervisar inom olika byggprocesser såsom projektering och produktion, främst inom civilingenjörsprogrammet väg- och vattenbyggnad men också inom våra två högskoleexamensprogram Bygg och anläggning och Samhällsbyggnad. Jag är också grundutbildningsansvarig för avdelning Industriellt och hållbart byggande.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Exploring a public client’s control systems in infrastructure projects from a relationship history perspective (2022)

Järvenpää. A, Eriksson. P, Larsson. J
Construction Management and Economics, Vol. 40, nr. 1, s. 56-71
Artikel i tidskrift

How public client’s control systems affect contractors’ innovation possibilities (2022)

Järvenpää. A, Larsson. J, Eriksson. P
Construction Innovation
Artikel i tidskrift

Innovation outcomes and processes in infrastructure projects – a comparative study of Design-Build and Design-Build-Maintenance contracts (2022)

Larsson. J, Eriksson. P, Lingegård. S, Järvenpää. A
Construction Management and Economics, Vol. 40, nr. 2, s. 142-156
Artikel i tidskrift

Temporary and permanent aspects of project organizing – operation and maintenance of road infrastructure (2021)

Nilsson Vestola. E, Eriksson. P, Larsson. J, Karrbom Gustavsson. T
International Journal of Managing Projects in Business, Vol. 14, nr. 7, s. 1444-1462
Artikel i tidskrift

Integration, Application and Importance of Collaboration in Sustainable Project Management (2020)

Larsson. J, Larsson. L
Sustainability, Vol. 12, nr. 2