Oleg Bondarev
Oleg Bondarev

Oleg Bondarev

Ekonom
Luleå tekniska universitet
VSS Support, Stab, VSS HLV
Verksamhetsstöd
oleg.bondarev@ltu.se
0920-493421
B259 Luleå

Jag arbetar som ekonom på VSS Centralt. I mitt uppdrag arbetar jag med planering, budgetering, uppföljning och bokslut samt analyser till projekt inom IT-Service, Grafisk Produktion samt Centralverkstaden. Uppdraget innebär samarbete med enhetschefer, projektledarare och nämnder. Samt att samverka med ekonomienheten och övriga institutionsekonomer för att utveckla och upprätthålla gemensamma rutiner och arbetssätt.

I tillägg till detta har jag ansvar för projekt inom kostnadsställe 748 – Universitetsgemensamma externa projekt