Oleg Bondarev
Oleg Bondarev

Oleg Bondarev

VSS TVM
Verksamhetsstöd
oleg.bondarev@ltu.se
0920-493421
B259 Luleå

Jag arbetar som ekonom på Stab, Verksamhetsstöd. I mitt uppdrag arbetar jag med planering, budgetering, uppföljning och bokslut samt analyser till projekt inom IT, Grafisk Produktion samt Centralverkstaden. Uppdraget innebär samarbete med enhetschefer, projektledarare och nämnder. Samt att samverka med ekonomienheten och övriga institutionsekonomer för att utveckla och upprätthålla gemensamma rutiner och arbetssätt.

I tillägg till detta har jag ansvar för projekt inom kostnadsställe 748 – Universitetsgemensamma externa projekt.