Hoppa till innehållet
Oleksandr Panasiuk
Oleksandr Panasiuk

Oleksandr Panasiuk

VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
oleksandr.panasiuk@associated.ltu.se
0920-491656
F659d Lulea

Oleksandrs forskning är inriktad på utsläpp av spillvatten till ledningar avsedda för dagvatten och även metoder för att upptäcka associerade föroreningar i systemet. Under sina doktorandstudier utvärderar Oleksandr  de metoder som används, eller har potential att användas, för detektering och lokalisering av inflödet av spillvattenföroreningar i dagvattenledningar. Han har utfört ett antal experimentella studier på området för att utvärdera effektiviteten av ett antal vanliga indikatorparametrar och de faktorer som påverkar prestandan hos dessa indikatorer. Oleksandr har också utfört fält- och fullskalestudier för att utveckla metoder för att kunna uppskatta volymer av obehandlade utsläpp av spillvatten i recipienten. Som en fortsättning på hans doktorandstudier har Oleksandr nyligen börjat arbeta med infiltration och inflöde (I/I) i spillvattenledningar med fokus på olika strategier som kan användas för lokalisering och kvantifiering av I/I.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Identifying sources of infiltration and inflow in sanitary sewers in a northern community: comparative assessment of selected methods (2022)

Panasiuk. O, Hedström. A, Langeveld. J, Viklander. M
Water Science and Technology, Vol. 86, nr. 1, s. 1-16
Artikel i tidskrift

The feasibility of using flap gates as constriction flow meters for estimating sanitary sewer overflows (SSO) (2019)

Panasiuk. O, Hedström. A, Ashley. R, Marsalek. J, Viklander. M
Desalination and Water Treatment, Vol. 155, s. 113-119
Artikel i tidskrift

Using Distributed Temperature Sensing (DTS) for Locating and Characterising Infiltration and Inflow into Foul Sewers before, during and after Snowmelt Period (2019)

Panasiuk. O, Hedström. A, Langeveld. J, de Haan. C, Liefting. E, Schilperoort. R, et al.
Water, Vol. 11, nr. 8
Konferensbidrag

Methods for localization and volume estimation of the infiltration and inflow (2017)

Comparative study
Panasiuk. O, Hedström. A, Langeveld. J, Liefting. E, Schilperoort. R, de Haan. C, et al.
Ingår i: 14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage, Conference Proceedings, 2017
Artikel i tidskrift

Detection of Wastewater Discharges into Stormwater Sewers (2016)

Effects of Travel Distance on Parameters
Panasiuk. O, Hedström. A, Ashley. R, Viklander. M
Journal of environmental engineering, Vol. 142, nr. 5