Olov Karlsson
Olov Karlsson

Olov Karlsson

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Träteknik
Träteknik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
olov.karlsson@ltu.se
0910-585705
A187E Skellefteå

Tekn. Dr. i organisk kemi. Undervisning på LTU i träkemi. Forskning inom trämaterialteknik/träkemi: autoadhesiva trä- och fiberskivor, ligninprodukter, trämodifiering och beständighet. Tidigare forskning: lignin-kolhydratbindningar i ved och pappersmassa, sura och enzymatiska reaktioner i lignin.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Application of GRAS Compounds for the Control of Mould Growth on Scots Pine Sapwood Surfaces (2019)

Multivariate Modelling of Mould Grade
Myronycheva. O, Poohphajai. F, Sehlstedt-Persson. M, Vikberg. T, Karlsson. O, Junge. H, et al.
Forests, Vol. 10, nr. 9
Artikel i tidskrift

Green potential of Pleurotus spp. in biotechnology (2019)

Sekan. A, Myronycheva. O, Karlsson. O, Gryganskyi. A, Blume. Y
PeerJ, Vol. 7
Artikel i tidskrift

Surface hardness and flammability of Na2SiO3 and nano-TiO2 reinforced wood composites (2019)

Garskaite. E, Karlsson. O, Stankeviciute. Z, Aivaras. K, Jones. D, Sandberg. D
RSC Advances, Vol. 9, nr. 48, s. 27973-27986
Artikel i tidskrift

Wet-chemistry synthesis of shape-controlled Ag3PO4 crystals and their 3D surface reconstruction from SEM imagery (2019)

Raudoniene. J, Skaudzius. R, Zarkov. A, Selskis. A, Karlsson. O, Kareiva. A, et al.
Powder Technology, Vol. 345, s. 26-34
Artikel i tidskrift

Distribution of low-molecular lipophilic extractives beneath the surface of air- and kiln-dried Scots pine sapwood boards (2018)

Myronycheva. O, Karlsson. O, Sehlstedt-Persson. M, Öhman. M, Sandberg. D
PLoS ONE, Vol. 13, nr. 10