Olov Karlsson
Olov Karlsson

Olov Karlsson

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Träteknik
Träteknik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
olov.karlsson@ltu.se
0910-585705
A187E Skellefteå

Tekn. Dr. i organisk kemi. Undervisning på LTU i träkemi. Forskning inom trämaterialteknik/träkemi: autoadhesiva trä- och fiberskivor, ligninprodukter, trämodifiering och beständighet. Tidigare forskning: lignin-kolhydratbindningar i ved och pappersmassa, sura och enzymatiska reaktioner i lignin.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Green potential of Pleurotus spp. in biotechnology (2019)

Sekan. A, Myronycheva. O, Karlsson. O, Gryganskyi. A, Blume. Y
PeerJ, Vol. 7
Artikel i tidskrift

Wet-chemistry synthesis of shape-controlled Ag3PO4 crystals and their 3D surface reconstruction from SEM imagery (2019)

Raudoniene. J, Skaudzius. R, Zarkov. A, Selskis. A, Karlsson. O, Kareiva. A, et al.
Powder Technology, Vol. 345, s. 26-34
Artikel i tidskrift

Distribution of low-molecular lipophilic extractives beneath the surface of air- and kiln-dried Scots pine sapwood boards (2018)

Myronycheva. O, Karlsson. O, Sehlstedt-Persson. M, Öhman. M, Sandberg. D
PLoS ONE, Vol. 13, nr. 10
Artikel i tidskrift

Growth of mold and rot fungi on copper-impregnated Scots pine sapwood (2018)

Influence of planing depth and inoculation pattern.
Myronycheva. O, Sehlstedt-Persson. M, Karlsson. O, Sandberg. D
BioResources, Vol. 13, nr. 4, s. 8787-8801
Artikel i tidskrift

Hyperspectral Imaging Surface Analysis for Dried and Thermally Modified Wood: An Exploratory Study (2018)

Myronycheva. O, Karlsson. O, Sehlstedt-Persson. M, Hagman. O, Sidorova. E, Sandberg. D
Journal of Spectroscopy