Olov Karlsson
Olov Karlsson

Olov Karlsson

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Träteknik
Träteknik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
olov.karlsson@ltu.se
0910-585705
A187E Skellefteå

Tekn. Dr. i organisk kemi. Undervisning på LTU i träkemi. Forskning inom trämaterialteknik/träkemi: autoadhesiva trä- och fiberskivor, ligninprodukter, trämodifiering och beständighet. Tidigare forskning: lignin-kolhydratbindningar i ved och pappersmassa, sura och enzymatiska reaktioner i lignin.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Wet-chemistry synthesis of shape-controlled Ag3PO4 crystals and their 3D surface reconstruction from SEM imagery (2019)

Raudoniene. J, Skaudzius. R, Zarkov. A, Selskis. A, Karlsson. O, Kareiva. A, et al.
Powder Technology, ISSN: 0032-5910, Vol. 345, s. 26-34
Artikel i tidskrift

Distribution of low-molecular lipophilic extractives beneath the surface of air- and kiln-dried Scots pine sapwood boards (2018)

Myronycheva. O, Karlsson. O, Sehlstedt-Persson. M, Öhman. M, Sandberg. D
PLoS ONE, ISSN: 1932-6203, Vol. 13, nr. 10
Artikel i tidskrift

Growth of mold and rot fungi on copper-impregnated Scots pine sapwood (2018)

Influence of planing depth and inoculation pattern.
Myronycheva. O, Sehlstedt-Persson. M, Karlsson. O, Sandberg. D
BioResources, ISSN: 1930-2126, Vol. 13, nr. 4, s. 8787-8801
Artikel i tidskrift

Hyperspectral Imaging Surface Analysis for Dried and Thermally Modified Wood: An Exploratory Study (2018)

Myronycheva. O, Karlsson. O, Sehlstedt-Persson. M, Hagman. O, Sidorova. E, Sandberg. D
Journal of Spectroscopy, ISSN: 2314-4920
Konferensbidrag

Thermally modified wood treated with methacrylate (2018)

Karlsson. O, Myronycheva. O, Jones. D, Elustondo. D, Sandberg. D
Ingår i: Proceedings IRG Annual Meeting IRG49 Scientific Conference on Wood Protection Sandton, Johannesburg, South Africa 29 April-3 May, 2018