Olov Karlsson
Olov Karlsson

Olov Karlsson

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Träteknik
Träteknik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
olov.karlsson@ltu.se
0910-585705
A187E Skellefteå

Tekn. Dr. i organisk kemi. Undervisning på LTU i träkemi. Forskning inom trämaterialteknik/träkemi: autoadhesiva trä- och fiberskivor, ligninprodukter, trämodifiering och beständighet. Tidigare forskning: lignin-kolhydratbindningar i ved och pappersmassa, sura och enzymatiska reaktioner i lignin.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Fire performance and leach resistance of pine wood impregnated with guanyl-urea phosphate/boric acid and a melamine-formaldehyde resin (2020)

Lin. C, Karlsson. O, Mantanis. G, Sandberg. D
European Journal of Wood and Wood Products, Vol. 78, nr. 1, s. 107-111
Konferensbidrag

Investigations into the use of Maleic Anhydride/Sodium Hypophosphite as a Wood Modification Process (2020)

Kim. I, Jones. D, Karlsson. O, Sandberg. D, Antzutkin. O, Shah. F
Ingår i: Proceedings IRG Annual Meeting 2020, The International Research Group on Wood Protection, 2020, IRG/WP 20-40891
Artikel i tidskrift

Methacrylic resin for protection of wood from discoloration by mould growth and weathering (2020)

Kim. I, Karlsson. O, Myronycheva. O, Jones. D, Sandberg. D
BioResources, Vol. 15, nr. 3, s. 7018-7033