Christina Olsson Oja
Christina Olsson Oja

Christina Olsson Oja

Förvaltningsledare IT
Luleå tekniska universitet
IT Ledning och Styrning
Verksamhetsstöd

Jag är systemförvaltare/objektansvarig för förvaltningsobjektet Antagning och Genomföra studier. I detta objekt ingår systemen Ladok, NyA, Tenta, TimeEdit3, Bokadetta, Moveon, Teleform och Stuff.

Som systemförvaltare är jag ansvarig för att bland annat behovsinventera, planera, dokumentera, genomföra och utvärdera förvaltningsarbetet. Att säkra leverantörsavtal, genomföra mindre utredningar, ta emot projektresultat, omvärldsbevaka och informera mm. Agerar även projektledare och projektmedlem i berörda projekt. Fn är jag projektledare för införandet av nya Ladok på LTU. 

Du når mig enklast via min mail christina.olsson.oja@ltu.se eller via telefon.