Hoppa till innehållet
Oscar Björk
Oscar Björk

Oscar Björk

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
oscar.bjork@ltu.se
0920-493394
R224

Oscar Björk är universitetslektor i Svenska med didaktisk inriktning och undervisar främst inom lärarutbildningens svenskkurser vid institutionen för hälsa, lärande och teknik. Han disputerade 2023 vid Uppsala universitet på en avhandling om barns tidiga skolskrivande där socialsemiotiska, dialogiska och kritiska perspektiv på skrivande och skrivundervisning är centrala.

I Björks forskning är även framväxande ämnesspecifikt skrivande, eller emergent disciplinary literacies, och dess ämnesdidaktiska relevans en genomgående tematik