Östen Jonsson
Östen Jonsson

Östen Jonsson

Mer om mig

Jag började som projektledare vid starten av LDB-centrum, 1 januari 2006, och blev verksamhetsledare i mars månad samma år.

I den roll jag nu har försöker jag kunna lite om mycket. Mitt ansvar är att se till att samordna arbetet så att det blir så effektivt som möjligt inom givna ramar.

Det är ofta mig du kommer i kontakt med först när du kontaktar LDB-centrum, men har du knepiga frågor, blir du ofta slussad till någon av mina duktiga medarbetare.

Jag tar ibland på mig rollen som projektledare i något mindre projekt där LDB-centrum medverkar.

Publikationer

Rapport

Linked open data for memory institutions (2014)

implementation handbook : YEAH! project deliverable no: 3
Runardotter. M, Aas. K, Djupdahl. M, Eiríksdóttir. H, Geber. M, Jonsson. Ö, et al.
Rapport

Review of crowdsourcing projects and how they relate to linked open data (2013)

Djupdahl. M, Eskor. E, Jonsson. Ö, Runardotter. M, Ruusalepp. R, Sigurðsson. N
Rapport

Access to public information in government agencies and archives (2011)

new e-services for archives: results from user and expert survey
Runardotter. M, Jonsson. Ö, Eiríksdóttir. H, Sighvats. J, Sigurðsson. N, Djupdahl. M, et al.