Hoppa till innehållet
Dummy image
Dummy image

Outi Toropainen

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
outi.toropainen@ltu.se
0920-491844
R228 Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

”Det bygger liksom på att man vet sammanhanget”: Elevers resonemang om syntaktisk (o)fullständighet i en skönlitterär text (2022)

Strandberg. A, Toropainen. O
Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 8, nr. 1, s. 1-21
Kapitel i bok, del av antologi

Voicing a Northern Minority Culture on a Global and Digital Arena (2022)

Sami Music Videos on YouTube
Palo. A, Manderstedt. L, Toropainen. O
Ingår i: Shaping the North Through Multimodal and Intermedial Interaction
Artikel i tidskrift

Metaspråklig kunskap i andraspråksskribenters reflektioner (2020)

Toropainen. O, Lahtinen. S, Åberg. A
Nordand, Vol. 15, nr. 2, s. 111-126
Kapitel i bok, del av antologi

Processing L2 Vocabulary in Writing (2020)

Mäntylä. K, Lahtinen. S, Toropainen. O
Ingår i: First Language Influences on Multilingual Lexicons
Konferensbidrag

Används explicita grammatikregler under skrivprocessen? (2019)

Åberg. A, Toropainen. O, Lahtinen. S
Paper presented at : 14th conference on Nordic Languages as a Second Language (NORDAND 14), Copenhagen, Denmark, May 27-29, 2019