Hoppa till innehållet
Päivi Juuso
Päivi Juuso

Päivi Juuso

Biträdande professor, Utbildningsledare KUSSK
Luleå tekniska universitet
Omvårdnad
Omvårdnad och medicinsk teknik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
paivi.juuso@ltu.se
0920-493897
S303 Luleå

Telefon: 0920-493897
Organisation: Omvårdnad, Institutionen för hälsovetenskap

Publikationer

Artikel i tidskrift

Experiences of a nature-based intervention program in a northern natural setting: A longitudinal case study of two women with stress-related illness (2023)

Johansson. G, Engström. Å, Juuso. P
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Vol. 18, nr. 1
Kapitel i bok, del av antologi

Affärsmodeller för naturbaserade tjänster - Business Model Canvas (BMC) (2022)

[Luontoperustaisten palvelujen liiketoimintamallit – Business Model Canvas (BMC)]
Johansson. J, Juuso. P, Mäki. K, Välijärvi. S
Ingår i: Naturvärden som källa till välbefinnande: Nordic NaBS projektets resultat
Kapitel i bok, del av antologi

Naturbaserade interventioner och nya samverkansmodeller (2022)

Johansson. J, Engström. Å, Juuso. P
Ingår i: Social innovation för hållbar utveckling
Artikel, forskningsöversikt

Nature-based interventions to promote health for people with stress-related illness: An integrative review (2022)

Johansson. G, Juuso. P, Engström. Å
Ingår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences
Artikel i tidskrift

Perceptions of a good life for the oldest old living at home (2022)

Almevall. A, Juuso. P, Zingmark. K, Nilsson. C
International Journal of Ageing and Later Life, Vol. 16, nr. 1, s. 25-48