Hoppa till innehållet
Päivi Juuso
Päivi Juuso

Päivi Juuso

Biträdande professor, Utbildningsledare KUSSK
Luleå tekniska universitet
Omvårdnad
Omvårdnad och medicinsk teknik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
paivi.juuso@ltu.se
0920-493897
S303 Luleå

Telefon: 0920-493897
Organisation: Omvårdnad, Institutionen för hälsovetenskap

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

Naturbaserade interventioner och nya samverkansmodeller (2022)

Johansson. J, Engström. Å, Juuso. P
Ingår i: Social innovation för hållbar utveckling
Artikel, forskningsöversikt

Nature-based interventions to promote health for people with stress-related illness: An integrative review (2022)

Johansson. G, Juuso. P, Engström. Å
Ingår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences
Artikel i tidskrift

Perceptions of a good life for the oldest old living at home (2022)

Almevall. A, Juuso. P, Zingmark. K, Nilsson. C
International Journal of Ageing and Later Life
Artikel i tidskrift

The Meaning of Critical Illness for People Suffering From COVID-19: When a Frightening Unreality Becomes Reality (2022)

Engström. Å, Juuso. P, Andersson. M, Nordin. A, Strömbäck. U
Qualitative Health Research, Vol. 32, nr. 1, s. 135-144
Artikel i tidskrift

Women’s experiences of living with lipedema (2022)

Melander. C, Juuso. P, Olsson. M
Health Care for Women International, Vol. 43, nr. 1-3, s. 54-69