Päivi Juuso
Päivi Juuso

Päivi Juuso

Universitetslektor, Utbildningsledare
Luleå tekniska universitet
Omvårdnad
Omvårdnad
Institutionen för hälsovetenskap
paivi.juuso@ltu.se
0920-493897
E1007 Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

Specialist Ambulance Nurses' Experiences of Births Before Arrival (2018)

Persson. A, Engström. Å, Burström. O, Juuso. P
International Emergency Nursing, ISSN: 1755-599X
Konferensbidrag

CCNs experiences of nursing trauma patients (2017)

Sandström. L, Nilsson. C, Juuso. P, Engström. Å
Paper presented at : 7th EfCCNa Congress, Belfast, Northern Ireland, 15-18 February
Artikel i tidskrift

The helicopter as a caring context (2017)

Experiences of people suffering trauma
Sandström. L, Nilsson. C, Juuso. P, Engström. Å
International Emergency Nursing, ISSN: 1755-599X, Vol. 32, s. 34-38
Konferensbidrag

The helicopter as a caring context: trauma patients’ experiences (2017)

Sandström. L, Juuso. P, Engström. Å
Paper presented at : 7th EfCCNa Congress, Belfast, Northern Ireland, 15-18 February
Artikel i tidskrift

Experiences of nursing patients suffering from trauma (2016)

preparing for the unexpected: a qualitative study
Sandström. L, Nilsson. C, Juuso. P, Engström. Å
Intensive & Critical Care Nursing, ISSN: 0964-3397, Vol. 36, s. 58-65