Hoppa till innehållet
Dummy image
Dummy image

Pål Kastensson

Enhetschef
Luleå tekniska universitet
Kommunikation och varumärke
Verksamhetsstöd
Pal.Kastensson@ltu.se
0920-491621
B301E Luleå

Luleå tekniska universitet är en statlig myndighet och bunden av offentlig upphandling samt tecknade avtal. Vi avböjer därmed vänligt, men bestämt, alla telefonsamtal i försäljningssyfte och hänvisar till vår upphandlade avtalsbyrå.

Kommunikation och varumärke har i uppdrag att förvalta och utveckla varumärket Luleå tekniska universitet.

Vårt varumärke är det samlade avtrycket av bilder, känslor, upplevelser och fakta som skapas vid varje möte med omvärlden, oberoende av vilken kanal mötet sker. Med ett starkt, tydligt och enhetligt varumärke stärker vi vår identitet, legitimitet och trovärdighet.

Medarbetarna är uppdelade på Press&media, Event, Webb, Grafisk profil och LTU review.