Bertil Pålsson
Bertil Pålsson

Bertil Pålsson

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Mineralteknik
Mineralteknik och metallurgi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bertil.Palsson@ltu.se
0920-491314
F1422 Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

Geometallurgical characterisation of Leveäniemi iron ore (2019)

Unlocking the patterns
Lishchuk. V, Lund. C, Koch. P, Mattias. G, Pålsson. B
Minerals Engineering, Vol. 131, s. 325-335
Konferensbidrag

NARROW SIZE FRACTIONS OBTAINED FROM ELECTRICALLY HEATED SCREEN DECKS (2019)

Pålsson. B, Bucht. J
Ingår i: Conference in Minerals Engineering 2019, 2019
Artikel i tidskrift

Preliminary validation of a new way to model physical interactions between pulp, charge and mill structure in tumbling mills (2019)

Jonsén. P, Hammarberg. S, Pålsson. B, Lindkvist. G
Minerals Engineering, Vol. 130, s. 76-84
Konferensbidrag

Preliminary validation of a stirred media mill model (2019)

Larsson. S, Pålsson. B, Parian. M, Jonsén. P
Paper presented at : Conference in Minerals Engineering 2019
Konferensbidrag

USING ELECTRICALLY HEATED SCREEN DECKS FOR PRODUCING NARROW SUB-MILLIMETRE FRACTIONS (2019)

Pålsson. B, Bucht. J
Ingår i: Physical Separation '19, 2019