Pande Nishant Prasad
Pande Nishant Prasad

Pande Nishant Prasad

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Processmetallurgi
Mineralteknik och metallurgi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
pande.nishant.prasad@ltu.se
0920-493690
F1312 Luleå

Forskning

Jag är doktorand i processmetallurgruppen vid LTU. Min forskning handlar om att utveckla en holistisk modell för effektiv basmetallutvinning. Projektets huvudtema är att arbeta med den metallurgiska utmaningen som antimon utgör en orenhet i komplexa sulfidmalmer. Mitt tillvägagångssätt är att integrera forskningsresultaten relaterade till geometriurala beteenden hos antimonala mineraler med mina experimentella resultat på försvavling av rostning av antimon för att utveckla den grundläggande ramen för den holistiska modellen.

Bakgrund

Jag gjorde mina mästare i Process Engineering från IIT Bombay, Indien 2010. Min kandidatexamen är inom metallurgi och materialteknik.