Hoppa till innehållet
Pär Jonsén
Pär Jonsén

Pär Jonsén

Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Hållfasthetslära
Material- och solidmekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Par.Jonsen@ltu.se
0920-493460
E866 Luleå

Sammanfattning av arbetsuppgifter

Forskningen är fokuserad på icke-linjär finita elementsimulering, distinkt element metoden, punktbaserade kontinuums metoder så som smoothed particle hydrodynamics (SPH) och partikel finita element (PFEM). Dessa metoder används i modellering av olika granulära processer, fluid-struktur interaktion och modellering av pulpvätskor. Pulverkompaktering, malning av malm, siloproblem samt sprick och utmattningsproblem är några av de processer som studeras.  Huvudområden är utveckling av materialmodeller, energibaserade sprick-modeller, skadeeffekter i grönkroppar, mätning av sprick-energier och undersökning av spänningsfält i pulverkompakteringsprocessen. Kombinering av olika numeriska metoder för fysikaliskt realistiska globala modeller är också ett fokusområde. Även utveckling av experimentella metoder och experimentella mätningar inom olika processer ingår.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Dislocation Density Based Flow Stress Model Applied to the PFEM Simulation of Orthogonal Cutting Processes of Ti-6Al-4V (2020)

Rodríguez. J, Larsson. S, Carbonell. J, Jonsén. P
Materials, Vol. 13, nr. 8
Artikel i tidskrift

Full-scale simulation and validation of bucket filling for a mining rope shovel by using a combined rigid FE-DEM granular material model (2020)

Svanberg. A, Larsson. S, Mäki. R, Jonsén. P
Computational Particle Mechanics
Artikel i tidskrift

Identification of fracture toughness parameters to understand the fracture resistance of advanced high strength sheet steels (2020)

Frómeta. D, Parareda. S, Lara. A, Molas. S, Casellas. D, Jonsén. P, et al.
Engineering Fracture Mechanics, Vol. 229
Artikel i tidskrift

Numerical evaluation of lightweight ultra high strength steel sandwich for energy absorption (2020)

Hammarberg. S, Larsson. S, Kajberg. J, Jonsén. P
SN Applied Sciences, Vol. 2, nr. 11