Pär Jonsén
Pär Jonsén

Pär Jonsén

Professor, Tf Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Hållfasthetslära
Material- och solidmekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Par.Jonsen@ltu.se
0920-493460
E861 Luleå

Sammanfattning av arbetsuppgifter

Forskningen är fokuserad på icke-linjär finita elementsimulering, distinkt element metoden, punktbaserade kontinuums metoder så som smoothed particle hydrodynamics (SPH) och partikel finita element (PFEM). Dessa metoder används i modellering av olika granulära processer, fluid-struktur interaktion och modellering av pulpvätskor. Pulverkompaktering, malning av malm, siloproblem samt sprick och utmattningsproblem är några av de processer som studeras.  Huvudområden är utveckling av materialmodeller, energibaserade sprick-modeller, skadeeffekter i grönkroppar, mätning av sprick-energier och undersökning av spänningsfält i pulverkompakteringsprocessen. Kombinering av olika numeriska metoder för fysikaliskt realistiska globala modeller är också ett fokusområde. Även utveckling av experimentella metoder och experimentella mätningar inom olika processer ingår.

Publikationer

Konferensbidrag

A Novel Method for Modelling of Cold Cutting of Microstructurally Tailored Hot Formed Components (2019)

Jonsén. P, Svanberg. A, Ramirez. G, Casellas. D, Hernández. R, Marth. S, et al.
Ingår i: CHS² 2019 - 7th International Conference on Hot Sheet Metal Forming of High Performance Steel, 2019, s. 645-652, 2019
Konferensbidrag

Fracture Toughness Evaluation of Thick Press Hardened 22MnB5 Sheets for High Crash Performance Applications in Trucks (2019)

Frómenta. D, Parareda. S, Lara. A, Casellas. D, Pujante. J, Jonsén. P, et al.
Ingår i: CHS² 2019 - 7th International Conference on Hot Sheet Metal Forming of High Performance Steel, 2019, s. 113-121, 2019
Artikel i tidskrift

Influence of heating and cooling rate on the stress state of the brick lining in a rotary kiln using finite element simulations (2019)

Ramanenka. D, Gustafsson. G, Jonsén. P
Engineering Failure Analysis, Vol. 105, s. 98-109
Artikel i tidskrift

Influence of microstructure on the fracture toughness of hot stamped boron steel (2019)

Golling. S, Frometa. D, Casellas. D, Jonsén. P
Materials Science & Engineering, Vol. 743, s. 529-539
Konferensbidrag

Modeling of Ultra High Strength Steel Sandwiches with Lightweight Cores (2019)

Hammarberg. S, Kajberg. J, Jonsén. P
Ingår i: CHS² 2019 - 7th International Conference on Hot Sheet Metal Forming of High Performance Steel, s. 313-320, 2019