Hoppa till innehållet
Pär Jonsén
Pär Jonsén

Pär Jonsén

Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Hållfasthetslära
Hållfasthetslära
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Par.Jonsen@ltu.se
0920-493460
E866 Luleå

Sammanfattning av arbetsuppgifter

Forskningen är fokuserad på icke-linjär finita elementsimulering, distinkt element metoden, punktbaserade kontinuums metoder så som smoothed particle hydrodynamics (SPH) och partikel finita element (PFEM). Dessa metoder används i modellering av olika granulära processer, fluid-struktur interaktion och modellering av pulpvätskor. Pulverkompaktering, malning av malm, siloproblem samt sprick och utmattningsproblem är några av de processer som studeras.  Huvudområden är utveckling av materialmodeller, energibaserade sprick-modeller, skadeeffekter i grönkroppar, mätning av sprick-energier och undersökning av spänningsfält i pulverkompakteringsprocessen. Kombinering av olika numeriska metoder för fysikaliskt realistiska globala modeller är också ett fokusområde. Även utveckling av experimentella metoder och experimentella mätningar inom olika processer ingår.

Publikationer

Artikel i tidskrift

A Novel Particle-Based Approach for Modeling a Wet Vertical Stirred Media Mill (2021)

Larsson. S, Rodríguez Prieto. J, Heiskari. H, Jonsén. P
Minerals, Vol. 11, nr. 1
Artikel i tidskrift

The particle finite element method for transient granular material flow (2021)

modelling and validation
Larsson. S, Rodriguez Prieto. J, Gustafsson. G, Häggblad. H, Jonsén. P
Computational Particle Mechanics, Vol. 8, nr. 1, s. 135-155
Artikel i tidskrift

Toughness properties at multi-layer laser beam welding of high-strength steels (2021)

Volpp. J, Jonsén. P, Ramasamy. A, Kalfsbeek. B
Welding in the World, Vol. 65, nr. 1, s. 143-155
Artikel i tidskrift

Dislocation Density Based Flow Stress Model Applied to the PFEM Simulation of Orthogonal Cutting Processes of Ti-6Al-4V (2020)

Rodríguez. J, Larsson. S, Carbonell. J, Jonsén. P
Materials, Vol. 13, nr. 8