Hoppa till innehållet
Pär Jonsén
Pär Jonsén

Pär Jonsén

Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef
Luleå tekniska universitet
Hållfasthetslära
Hållfasthetslära
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Par.Jonsen@ltu.se
0920-493460
E866 Luleå

Sammanfattning av arbetsuppgifter

Forskningen är fokuserad på icke-linjär finita elementsimulering, distinkt element metoden, punktbaserade kontinuums metoder så som smoothed particle hydrodynamics (SPH) och partikel finita element (PFEM). Dessa metoder används i modellering av olika granulära processer, fluid-struktur interaktion och modellering av pulpvätskor. Pulverkompaktering, malning av malm, siloproblem samt sprick och utmattningsproblem är några av de processer som studeras.  Huvudområden är utveckling av materialmodeller, energibaserade sprick-modeller, skadeeffekter i grönkroppar, mätning av sprick-energier och undersökning av spänningsfält i pulverkompakteringsprocessen. Kombinering av olika numeriska metoder för fysikaliskt realistiska globala modeller är också ett fokusområde. Även utveckling av experimentella metoder och experimentella mätningar inom olika processer ingår.

Publikationer

Artikel i tidskrift

A statistical DEM approach for modelling heterogeneous brittle materials (2022)

Wessling. A, Larsson. S, Jonsén. P, Kajberg. J
Computational Particle Mechanics, Vol. 9, nr. 4, s. 615-631
Konferensbidrag

A Testing Methodology for Hot Rolled High Strength Steels Under Warm Forming Conditions (2022)

Larsson. F, Oldenburg. M, Jonsén. P
Ingår i: Hot Sheet Metal Forming of High-Performance Steel: proceedings, s. 411-418, Wissenschaftliche Scripten, 2022
Artikel i tidskrift

Calibration of orthotropic plasticity- and damage models for micro-sandwich materials (2022)

Hammarberg. S, Kajberg. J, Larsson. S, Moshfegh. R, Jonsén. P
SN Applied Sciences, Vol. 4, nr. 6
Konferensbidrag

Effect of cutting clearance and sandblasting on fatigue of thick CP800 steel sheets for heavy-duty vehicles (2022)

Gustafsson. D, Parareda. S, Jonsén. P, Kajberg. J, Olsson. E
Ingår i: Hot sheet metal forming of high-performance steel, s. 315-322, 2022
Konferensbidrag

Impact crash tests of high-strength steels using 3D high-speed digital image correlation and finite element analysis (2022)

Jonsson. S, Jonsén. P, Kajberg. J
Ingår i: 8th International Conference Hot Sheet Metal Forming of High-Performance Steel CHS2: May 30th - June 2nd, 2022, Barcelona, Spain, s. 119-126, Verlag Wissenschaftliche Scripten, 2022
Konferensbidrag

Impact crash tests using high-speed 3D digital image correlation (2022)

Jonsson. S, Jonsén. P, Kajberg. J
Ingår i: Svenska Mekanikdagar 2022, Luleå: Luleå tekniska universitet, Sweden, June 15-16, 2022, Luleå tekniska universitet, 2022
Artikel i tidskrift

Implicit or explicit time integration schemes in the PFEM modeling of metal cutting processes (2022)

Rodriguez. J, Larsson. S, Carbonell. J, Jonsén. P
Computational Particle Mechanics, Vol. 9, nr. 4, s. 709-733
Artikel i tidskrift

Mechanical Characterization of Highly Heterogeneous Brittle Materials by Optical Techniques (2022)

Suarez. L, Kajberg. J, Forsberg. F, Jonsén. P
Minerals Engineering, Vol. 185
Konferensbidrag

Mechanical characterization of slag by optical techniques: A case of study (2022)

Suarez. L, Jonsén. P, Kajberg. J
Ingår i: Svenska Mekanikdagar 2022, Luleå tekniska universitet, 2022
Konferensbidrag

Modelling Rock Fracture using the Stochastic Bonded Discrete Element Method (2022)

Wessling. A, Larsson. S, Jonsén. P, Kajberg. J
Paper presented at : World Congress of Computational Mechanics, Yokohama
Konferensbidrag

A Brittle and Heterogeneous Bonded Discrete Element Model of Wide Applicability (2021)

Wessling. A, Larsson. S, Jonsén. P, Kajberg. J
Paper presented at : Swedish Mechanical Days
Konferensbidrag

A Multi-Physics Approach for Modelling of Stirred Media Mills (2021)

Larsson. S, Rodríguez Prieto. J, Heiskari. H, Jonsén. P
Paper presented at : VII International Conference on Particle-based Methods (PARTICLES 2021), Hamburg, Germany, October 4-5, 2021
Artikel i tidskrift

A Novel Particle-Based Approach for Modeling a Wet Vertical Stirred Media Mill (2021)

Larsson. S, Rodríguez Prieto. J, Heiskari. H, Jonsén. P
Minerals, Vol. 11, nr. 1
Konferensbidrag

A Statistical Bonded Discrete Element Model for heterogeneous brittle materials (2021)

Wessling. A, Larsson. S, Jonsén. P, Kajberg. J
Paper presented at : VII International Conference on Particle-based Methods (Particles 2021), Hamburg/Online, Germany, October 4-6, 2021
Artikel i tidskrift

Full-scale simulation and validation of bucket filling for a mining rope shovel by using a combined rigid FE-DEM granular material model (2021)

Svanberg. A, Larsson. S, Mäki. R, Jonsén. P
Computational Particle Mechanics, Vol. 8, s. 825-843
Artikel i tidskrift

Full-Scale Simulation and Validation of Wear for a Mining Rope Shovel Bucket (2021)

Svanberg. A, Larsson. S, Mäki. R, Jonsén. P
Minerals, Vol. 11, nr. 6
Artikel i tidskrift

Micromechanical and multi-scale modeling of manganese containing slag comminution in the design of energy efficient secondary raw material beneficiation processes (2021)

Lindroos. M, Andersson. T, Laukkanen. A, Suarez. L, Kajberg. J, Jonsén. P, et al.
Minerals Engineering, Vol. 170
Artikel i tidskrift

Novel Methodology for Experimental Characterization of Micro-Sandwich Materials (2021)

Hammarberg. S, Kajberg. J, Larsson. S, Moshfegh. R, Jonsén. P
Materials, Vol. 14, nr. 16
Artikel i tidskrift

Stating failure modelling limitations of high strength sheets (2021)

Implications to sheet metal forming
Sandin. O, Jonsén. P, Frómeta. D, Casellas. D
Materials, Vol. 14, nr. 24
Artikel i tidskrift

The particle finite element method for transient granular material flow (2021)

modelling and validation
Larsson. S, Rodriguez Prieto. J, Gustafsson. G, Häggblad. H, Jonsén. P
Computational Particle Mechanics, Vol. 8, nr. 1, s. 135-155