Hoppa till innehållet
Pär Jonsén
Pär Jonsén

Pär Jonsén

Avdelningschef
Luleå tekniska universitet
Hållfasthetslära
Hållfasthetslära
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
par.jonsen@associated.ltu.se
0920-493460
E866 Lulea

Sammanfattning av arbetsuppgifter

Forskningen är fokuserad på icke-linjär finita elementsimulering, distinkt element metoden, punktbaserade kontinuums metoder så som smoothed particle hydrodynamics (SPH) och partikel finita element (PFEM). Dessa metoder används i modellering av olika granulära processer, fluid-struktur interaktion och modellering av pulpvätskor. Pulverkompaktering, malning av malm, siloproblem samt sprick och utmattningsproblem är några av de processer som studeras.  Huvudområden är utveckling av materialmodeller, energibaserade sprick-modeller, skadeeffekter i grönkroppar, mätning av sprick-energier och undersökning av spänningsfält i pulverkompakteringsprocessen. Kombinering av olika numeriska metoder för fysikaliskt realistiska globala modeller är också ett fokusområde. Även utveckling av experimentella metoder och experimentella mätningar inom olika processer ingår.

Publikationer

Konferensbidrag

A Brittle and Heterogeneous Bonded Discrete Element Model of Wide Applicability (2022)

Wessling. A, Larsson. S, Jonsén. P, Kajberg. J
Ingår i: Svenska Mekanikdagar 2022, Luleå tekniska universitet, 2022
Artikel i tidskrift

A statistical DEM approach for modelling heterogeneous brittle materials (2022)

Wessling. A, Larsson. S, Jonsén. P, Kajberg. J
Computational Particle Mechanics, Vol. 9, nr. 4, s. 615-631
Konferensbidrag

A Testing Methodology for Hot Rolled High Strength Steels Under Warm Forming Conditions (2022)

Larsson. F, Oldenburg. M, Jonsén. P
Ingår i: Hot Sheet Metal Forming of High-Performance Steel: proceedings, s. 411-418, Wissenschaftliche Scripten, 2022
Konferensbidrag

An attempt to a full energy balance for a pilot-scale stirred media mill (2022)

Pålsson. B, Parian. M, Larsson. S, Jonsén. P
Ingår i: IMPC Asia-Pacific 2022 Conference Proceedings, s. 266-273, The Australian Institute of Mining and Metallurgy, 2022
Artikel i tidskrift

Calibration of orthotropic plasticity- and damage models for micro-sandwich materials (2022)

Hammarberg. S, Kajberg. J, Larsson. S, Moshfegh. R, Jonsén. P
SN Applied Sciences, Vol. 4, nr. 6
Konferensbidrag

Effect Of Cutting Clearance And Sandblasting On Fatigue Of Thick CP800 Steel Sheets (2022)

Gustafsson. D, Parareda. S, Jonsén. P, Kajberg. J, Olsson. E
Ingår i: Svenska Mekanikdagar 2022, Luleå tekniska universitet, 2022
Konferensbidrag

Effect of cutting clearance and sandblasting on fatigue of thick CP800 steel sheets for heavy-duty vehicles (2022)

Gustafsson. D, Parareda. S, Jonsén. P, Kajberg. J, Olsson. E
Ingår i: Hot Sheet Metal Forming of High-Performance Steel: proceedings, s. 315-322, Wissenschaftliche Scripten, 2022
Konferensbidrag

High Temperature Characterization of 7 mm UHSS (2022)

Larsson. F, Oldenburg. M, Jonsén. P
Ingår i: Svenska Mekanikdagar 2022, Luleå tekniska universitet, 2022
Konferensbidrag

Impact crash tests of high-strength steels using 3D high-speed digital image correlation and finite element analysis (2022)

Jonsson. S, Jonsén. P, Kajberg. J
Ingår i: 8th International Conference Hot Sheet Metal Forming of High-Performance Steel CHS2: May 30th - June 2nd, 2022, Barcelona, Spain, s. 119-126, Verlag Wissenschaftliche Scripten, 2022
Konferensbidrag

Impact crash tests using high-speed 3D digital image correlation (2022)

Jonsson. S, Jonsén. P, Kajberg. J
Ingår i: Svenska Mekanikdagar 2022, Luleå tekniska universitet, 2022
Artikel i tidskrift

Implicit or explicit time integration schemes in the PFEM modeling of metal cutting processes (2022)

Rodriguez. J, Larsson. S, Carbonell. J, Jonsén. P
Computational Particle Mechanics, Vol. 9, nr. 4, s. 709-733
Artikel i tidskrift

Mechanical Characterization of Highly Heterogeneous Brittle Materials by Optical Techniques (2022)

Suarez. L, Kajberg. J, Forsberg. F, Jonsén. P
Minerals Engineering, Vol. 185
Konferensbidrag

Mechanical characterization of slag by optical techniques: A case of study (2022)

Suarez. L, Jonsén. P, Kajberg. J
Ingår i: Svenska Mekanikdagar 2022, Luleå tekniska universitet, 2022
Konferensbidrag

Modelling Rock Fracture using the Stochastic Bonded Discrete Element Method (2022)

Wessling. A, Larsson. S, Jonsén. P, Kajberg. J
Ingår i: Book of Abstracts: WCCM-APCOM 2022, 15th World Congress on Computational Mechanics & 8th Asian Pacific Congress on Computational Mechanics, Yokohama, Japan Virtual, s. 390-390, International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2022
Konferensbidrag

Numerical Modelling of Shear Cutting in High Strength Sheets (2022)

Sandin. O, Hammarberg. S, Parareda. S, Frómeta. D, Jonsén. P, Casellas. D
Ingår i: Svenska Mekanikdagar 2022, Luleå tekniska universitet, 2022
Konferensbidrag

Numerical Modelling of the Mechanical Properties of Press Hardened Boron Steels (2022)

Lundholm. E, Akerström. P, Jonsén. P, Forouzan. F, Sala. R
Ingår i: Svenska Mekanikdagar 2022, Luleå tekniska universitet, 2022
Konferensbidrag

PFEM Modeling of Machining Processes using Implicit or Explicit Time Integration Schemes (2022)

Rodríguez. J, Larsson. S, Carbonell. J, Jonsén. P
Ingår i: Svenska Mekanikdagar 2022, Luleå tekniska universitet, 2022
Konferensbidrag

Prediction of sheared edge characteristics of advanced high strength steel (2022)

Sandin. O, Hammarberg. S, Parareda. S, Frómeta. D, Casellas. D, Jonsén. P
Ingår i: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Institute of Physics (IOP), 2022, 012034
Proceedings (redaktörskap)

Svenska Mekanikdagar 2022 (2022)

Jonsén. P, Westerberg. L, Larsson. S, Olsson. E
Konferensbidrag

When fracture toughness becomes essential for Lightweighting: Understanding cracking behaviour in high strength sheets (2022)

Casellas. D, Frómeta. D, Parareda. S, Grifé. L, Tarhouni. I, Sandin. O, et al.
Ingår i: Svenska Mekanikdagar 2022, Luleå tekniska universitet, 2022