Pär Jonsén
Pär Jonsén

Pär Jonsén

Professor, Tf Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Hållfasthetslära
Material- och solidmekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Par.Jonsen@ltu.se
0920-493460
E861 Luleå

Sammanfattning av arbetsuppgifter

Forskningen är fokuserad på icke-linjär finita elementsimulering, distinkt element metoden, punktbaserade kontinuums metoder så som smoothed particle hydrodynamics (SPH) och partikel finita element (PFEM). Dessa metoder används i modellering av olika granulära processer, fluid-struktur interaktion och modellering av pulpvätskor. Pulverkompaktering, malning av malm, siloproblem samt sprick och utmattningsproblem är några av de processer som studeras.  Huvudområden är utveckling av materialmodeller, energibaserade sprick-modeller, skadeeffekter i grönkroppar, mätning av sprick-energier och undersökning av spänningsfält i pulverkompakteringsprocessen. Kombinering av olika numeriska metoder för fysikaliskt realistiska globala modeller är också ett fokusområde. Även utveckling av experimentella metoder och experimentella mätningar inom olika processer ingår.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Influence of microstructure on the fracture toughness of hot stamped boron steel (2019)

Golling. S, Frometa. D, Casellas. D, Jonsén. P
Materials Science & Engineering, ISSN: 0921-5093, Vol. 743, s. 529-539
Artikel i tidskrift

Numerical Methods for the Modelling of Chip Formation (2019)

Rodriguez Prieto. J, Carbonell. J, Jonsén. P
Archives of Computational Methods in Engineering, ISSN: 1134-3060
Artikel i tidskrift

Preliminary validation of a new way to model physical interactions between pulp, charge and mill structure in tumbling mills (2019)

Jonsén. P, Hammarberg. S, Pålsson. B, Lindkvist. G
Minerals Engineering, ISSN: 0892-6875, Vol. 130, s. 76-84
Konferensbidrag

Preliminary validation of a stirred media mill model (2019)

Larsson. S, Pålsson. B, Parian. M, Jonsén. P
Paper presented at : Conference in Minerals Engineering 2019
Konferensbidrag

A Particle Based Modelling Approach for Predicting Charge Dynamics in Tumbling Ball Mills (2018)

Jonsén. P, Larsson. S, Pålsson. B, Hammarberg. S, Lindkvist. G
Paper presented at : 13th World Congress in Computational Mechanics