Pär Johansson
Pär Johansson

Pär Johansson

par.johansson@ltubusiness.se
070-2089875
Aurorum 1A Luleå

Pär Johansson är sedan 1 januari 2011 Commercialization Manager på LTU Business AB och leder på uppdrag av Luleå tekniska universitet arbetet med att kommersialisera idéer från både studenter och forskare.

Han har under perioden 2008-2010 arbetat på Volvo Aero Corporation som International Project Manager och där lett en del av EU-projektet CRESCENDO med fokus på Enterprise Collaboration inom Europeisk flygindustri. Före det har han har i två omgångar (1995-2002 samt 2008-2010) varit anställd på Luleå tekniska universitet som adjunkt och forskarstuderande, senast inom området Funktionell Produktutveckling.

Under de senaste 15 åren har han medverkat till att grunda ett flertal företag, bland annat Designtech där Pär arbetade 2002-2008 som VD och var ansvarig för uppbyggnaden av ett internationellt försäljarnätverk. 

Pär har en civilingenjörsexamen från Väg- och Vattenbyggnad samt en teknologie licentiatexamen från LTU samt har blivit utsedd till Årets Mentor i Norrbotten både 2009 och 2010.

Under sommaren är Pär fullt fokuserad på flugfiske och/eller resor till ovanliga ställen - och den kallare delen av året ägnas åt slalom eller att läsa krigshistorisk litteratur.

 

Vill du testa om din idé är kommersiellt gångbar?

Boka ett idémöte med mig

 

Publikationer

Konferensbidrag

Perceptions of and challenges with knowledge sharing (2011)

enterprise collaboration in a virtual aeronautical enterprise
Johansson. P, Johansson. C
Ingår i: Impacting society through engineering design, ICED 11 København, the 18th International Conference on Engineering Design ; 15th - 18th August 2011, Technical University of Denmark (DTU), Copenhagen, Denmark ; proceedings volumes, s. 332-341, Design Research Society, 2011
Övrigt

Project: PIEp - Product Innovation Engineering Programme (2011)

Larsson. T, Larsson. A, Ericson. Å, Törlind. P, Bergström. M, Johansson. C, et al.
Konferensbidrag

Towards a framework for developing product/service systems (2011)

Isaksson. O, Larsson. T, Johansson. P
Ingår i: Functional Thinking for Value Creation, Proceedings of the 3rd CIRP International Conference on Industrial Product Service Systems, Technische Universität Braunschweig, Braunschweig, Germany, May 5th - 6th, 2011, s. 44-49, Encyclopedia of Global Archaeology/Springer Verlag, 2011
Konferensbidrag

Lightweight technology support for product/service systems development (2010)

Johansson. P, Larsson. T, Isaksson. O
Ingår i: Industrial product-service systems (IPS²), proceedings of the 2nd CIRP IPS² Conference [2010, Linköping, 14-15 April], Linköping University Electronic Press, 2010
Konferensbidrag

Take the knowledge path to support knowledge management in product/service systems (2010)

Johansson. P, Johansson. C, Isaksson. O
Ingår i: Industrial product-service systems (IPS²), proceedings of the 2nd CIRP IPS² Conference [2010, Linköping, 14-15 April], Linköping University Electronic Press, 2010