Hoppa till innehållet
Pär Marklund
Pär Marklund

Pär Marklund

Professor
Luleå tekniska universitet
Maskinelement
Maskinelement
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Par.Marklund@ltu.se
0920-492415
E843 Luleå

Forskning - Aktiv tribologi

Aktiv tribologi är, som namnet antyder, ett tribologiskt system som kan styras aktivt under drift. Detta kan i sin tur delas in i två huvudområden:

  • Tillståndsövervakning av komponenten och den tribologiska kontakten
  • Styrning av den tribologiska kontakten.

Ofta kallas aktiv tribologi för tribotronik som är en kombination av tribologi och mekanik. I praktiken innebär detta avancerade tribologiska system som kan övervakas, modifieras och styras elektroniskt.

Ett exempel på ett aktivt tribologiskt system som många faktiskt använder sig av i vardagen är ett modernt fyrhjulsdrifts-system till bilar.

Hur fungerar ett sånt system?
Om vi börjar med att analysera nåt mycket enklare än ett modernt fyrhjulsdriftsystem kan du tänka dig att du är ute och springer på asfalt och då har man en hög friktion mellan skosula och underlag. Då kan man överföra mycket kraft till underlaget och man kan därmed springa fortare. Om man däremot springer på is så har man låg friktion och kan inte överföra lika stor kraft till underlaget. Det innebär att man inte kommer att kunna springa lika fort.
Samma sak gäller i fyrhjulsdriftsystemet. Man har där olika ytor i kontakt med varandra som med hjälp av friktion ska överföra kraft till bakhjulen på bilen, precis som skosulan ska överföra kraft till marken man springer på. För att kunna kontrollera storleken på denna kraft så forskar jag på friktionsbeteendet för ytorna i fyrhjulsdriftsystemet. Sen vi väl vet hur friktionen uppför sig så kan vi styra fyrhjulsdriften och det är där som tribotroniken kommer in i bilden. När vi vet hur ett tribologisk system uppför sig så har vi också möjligheter att på ett smart sätt styra dess funktion med olika, vanligtvis, elektromekaniska styrsystem.
I detta exempel modifierar man dock inte själva det tribologiska systemet under gång utan påverkar det bara utifrån, men i teorin är det är t.ex. möjligt att även modifiera ytjämnhet på de tribologiska ytorna eller viskociteten på smörjmedlet i system och därmed kunna styra systemet i detalj.

I min forskning arbetar jag mycket med tillståndsövervakning av tribologiska system. Detta är det första steget som måste tas om man ska kunna göra avancerade aktiva tribologiska system som ska vara styrbara under drift. 

 

 

Undervisning

T0015T Projektkurs B

En projektkurs inom maskinkonstruktion och -produktion. Ofta i dagligt tal känd under smeknamnet "Luftmotorkursen", vars namn har kommit från att det projekt man genomför innebär att konstruera och bygga en tryckluftsdriven kolvmotor. Av många studenter omnämnd som "LTUs bästa kurs". En kurs som kräver mycket arbete men är otroligt rolig och lärorik.

M0014T Bilens system 1

En kurs som påminner om maskinelementkursen men är helt tillämpad på bilar och till viss del även andra fordon. Systemtänket ligger i fokus vid analys av fordonskomponenter såsom bromsar, däck, förbränningsmotorer, växellådor, hjulupphängningar och stötdämpare, mm.

M7018T Advanced Machine Elements

En kurs på avancerad nivå om maskinelement såsom lager och transmissioner, men också system av maskinelement, t.ex. fordonsdrivlinor .

Doktorandkurser

inom t.ex.:
- Rullningslager
- Condition monitoring
- Tribologiska haverier
- Smorda system

Externa kurser

Kurskoordinator för "Materielsystem i subarktiskt klimat" - En kurs inom materials och materiels funktion i kallt klimat. Ges till blivande tekniska officerare i svenska försvarsmakten i samarbete med Försvarsmaktens teknika skola (FMTS)

 

 

 

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Publikationer

Konferensbidrag

An implementation framework for condition-based maintenance in a bearing ring grinder (2022)

Ahmer. M, Marklund. P, Gustafsson. M, Berglund. K
Ingår i: Leading manufacturing systems transformation – Proceedings of the 55th CIRP Conference on Manufacturing Systems 2022, s. 746-751, Elsevier, 2022
Artikel i tidskrift

Failure mode classification for condition-based maintenance in a bearing ring grinding machine (2022)

Ahmer. M, Sandin. F, Marklund. P, Gustafsson. M, Berglund. K
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 122, s. 1479-1495