Hoppa till innehållet
Pär Sagrelius
Pär Sagrelius

Pär Sagrelius

Industridoktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Pärs doktorandprojekt syftar till att utvärdera olika typer dagvattensystem baserat på systemens kostnader och nyttor. Investeringar och åtgärder inom dagvattenområdet har generellt sett en relativt lång livslängd, och är därmed känsliga för klimatförändringar och extremväder. För att kunna fatta väl underbyggda beslut kring dessa frågor är god planering grundläggande. Beslutsprocessen gällande dagvattenhanteringens ekonomiska aspekter är dock ofta oklar. Inom detta projekt används en ekonomisk beslutsmodell kallad Cost-Benefit Analysis (CBA) för att utvärdera och prioritera olika hållbara dagvattenlösningar i syfte att stötta beslutsprocessen kring dagvattenhantering.

Forskningsprojekt