Hoppa till innehållet
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Fil. mag och i slutskedet av forskarstudier i Medie- och kommunikationsvetenskap. Forskningsområdet rör kunskapsöverföring, kultur och genus bland svenska skogsägare. Metoder som används spänner mellan kvantitativa enkätstudier, diskursanalys och visuell sociologi.

Har undervisat i medie/kulturteori, journalistik och medieproduktion sedan 2002. Undervisar för tillfället i mindre omfattning och då framförallt inom journalistik och nya medier.

Har tidigare varit anställd vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Är parallellt med avhandlingsarbete och undervisning också verksam som frilansfotograf åt framförallt tidskrifter och regional dagspress.

Har ett särskilt intresse för den fotografiska bilden och dess möjligheter inom journalistik och forskning.