Hoppa till innehållet
Patrik Häggqvist
Patrik Häggqvist

Patrik Häggqvist

Universitetsadjunkt
Luleå tekniska universitet
Musik medier och teater
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Fil. mag och i slutskedet av forskarstudier i Medie- och kommunikationsvetenskap. Forskningsområdet rör kunskapsöverföring, kultur och genus bland svenska skogsägare. Metoder som används spänner mellan kvantitativa enkätstudier, diskursanalys och visuell sociologi.

Har undervisat i medie/kulturteori, journalistik och medieproduktion sedan 2002. Undervisar för tillfället i mindre omfattning och då framförallt inom journalistik och nya medier.

Har tidigare varit anställd vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Är parallellt med avhandlingsarbete och undervisning också verksam som frilansfotograf åt framförallt tidskrifter och regional dagspress.

Har ett särskilt intresse för den fotografiska bilden och dess möjligheter inom journalistik och forskning.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Look at what they do (2014)

a revised approach to communication strategy towards private forest owners
Häggqvist. P, Leijon. S, Lidestav. G
Scandinavian Journal of Forest Research, Vol. 29, nr. 7, s. 697-706
Konferensbidrag

Masculinity and toyification of heavy machinery (2012)

Häggqvist. P
Paper presented at : Viscom26 : The Visual Communication Conference 20/06/2012 - 25/06/2012
Konferensbidrag

Looking at forest trade fairs (2011)

Häggqvist. P
Paper presented at : Annual Conference of the International Communication Association : 26/05/2011 - 30/05/2011
Artikel i tidskrift

Forest days as an educational method in Swedish family forestry (2010)

Häggqvist. P, Leijon. S, Lidestav. G
Scandinavian Journal of Forest Research, Vol. 25, nr. Suppl. 9, s. 25-32