Patrik Söderholm
Patrik Söderholm

Patrik Söderholm

Professor
Luleå tekniska universitet
Nationalekonomi
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Patrik.Soderholm@ltu.se
0920-492078
A416 Luleå

Ämnesföreträdare - Nationalekonomi

Forskning

Undervisning

Publikationer

Artikel i tidskrift

A Knowledge-based Perspective on System Weaknesses in Technological Innovation Systems (2019)

Frishammar. J, Söderholm. P, Hellsmark. H, Mossberg. J
Science and Public Policy, Vol. 46, nr. 1, s. 55-70
Artikel i tidskrift

Industrial Energy Use, Management Practices and Price Signals (2019)

The Case of Swedish Process Industry
Dahlqvist. A, Söderholm. P
International Journal of Energy Economics and Policy, Vol. 9, nr. 3, s. 30-45
Artikel i tidskrift

Metal markets and recycling policies: impacts and challenges (2019)

Söderholm. P, Ekvall. T
Mineral Economics
Kapitel i bok, del av antologi

Miljöprövningens roll för industrins utsläppsreduktion: erfarenheter från svenska pappers- och massabruk, 1981–2013 (2019)

Söderholm. K, Söderholm. P, Gustafsson. S, Sundin. T
Ingår i: Miljörätten och den förhandlingsovilliga naturen
Kapitel i bok, del av antologi

Policy convergence as a multifaceted concept (2019)

the case of renewable energy policies in the European Union
Strunz. S, Gawel. E, Lehmann. P, Söderholm. P
Ingår i: The European Dimension of Germany's Energy Transition