Martin Persson
Martin Persson

Martin Persson

Konstruktionsteknik
Byggkonstruktion och brand
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Arbetar som doktorand på deltid och mitt huvudsakliga ämne är betongpågjutningar på brofarbanor. Vid sidan av min anställning vid LTU arbetar jag deltid som konsult på Bro & Anläggningsunderhåll, Ramböll Sverige AB. Erfarenheter i samband med konsultprojekt täcker FE-modellering med Brigade Standard, FEM-Design och konstruktionsberäkningar enligt EK2, EK3 och BBK.

Forskningsintresse

  • Inventering av befintliga konstruktioner kopplat till strukturell kapacitet och hållbarhet
  • Mätmetoder för strukturellt beteende av konstruktioner
  • Krympsprickor, Diffrentialkrympning  

Aktiviteter och projekt

Yrkesmässig erfarenhet

Publikationer

Konferensbidrag

Interface stresses in concrete bridge deck overlays subjected to differentialshrinkage (2017)

Persson. M, Ohlsson. U, Silfwerbrand. J, Emborg. M
Ingår i: Proceedings of the 23rd Nordic Concrete Research Symposium, Nordic Concrete Federation, 2017
Artikel i tidskrift

Bridge deck concrete overlays (2014)

full scale studies
Persson. M, Ohlsson. U, Emborg. M
Nordic Concrete Research, ISSN: 0800-6377, Vol. 49, s. 163-180
Artikel i tidskrift

Bridge deck concrete overlays (2014)

full scale studies and theoretical analysis
Persson. M, Ohlsson. U, Emborg. M
Nordic Concrete Research, ISSN: 0800-6377, Vol. 50, s. 509-512