Hoppa till innehållet
Peder Rönnbäck
Peder Rönnbäck

Peder Rönnbäck

Verksamhetscontroller
Luleå tekniska universitet
Utbildnings- och forskningsplanering
Verksamhetsstöd
Peder.Ronnback@ltu.se
0920-491796
B010 Luleå

Jag är handläggare/utredare och arbetar främst med utbildningsfrågor på grundnivå och avancerad nivå. I mitt ansvarsområde ingår även att medverka i och driva utvecklingsfrågor huvudsakligen på uppdrag av universitetets olika beslutsfunktioner.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Beredning av utbildningsfrågor för samhällsvetenskapliga utbildningar vid Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle samt ämneslärarutbildningen vid Institutionen för Konst, kommunikation och lärande, såsom utbildningsplaner, kurskravslistor och examensbeskrivningar
  • Handläggare i den Filosofiska Fakultetsnämndens Utbildningsutskott
  • Genomförande och analys av undersökningen Nöjd Student Index (NSI)
  • Beredning av remisser
  • Utbildningssamverkan med externa parter