Dummy image
Dummy image

Per Carlsson

Allmänt

Examineras i maskinteknik från Linköpings tekniska högskola 2007, och började kort därefter som industridoktorand vid Energitekniskt Centrum i Piteå

Forskning

Svartlut som bildats vid sulfatmassatillverkning bränns idag i stora pannor kallade sodapannor. Från värmen gör man ånga som används i bruket för elproduktion, torkning m.m. Askan som blir kvar efter förbränning innehåller kokkemikalier som man löser upp i vatten och bildar grönlut, detta återförs till bruket och cirkeln är sluten. Ett alternativ till sodapannan är att förgasa svartluten, på detta vis kan man avskilja kokkemilaierna men även få ut en gas med högt värmevärde som kan användas till elproduktion i gaskombiverk eller framställning av drivmedel. Min forskning berör den heta delen av förgasaren, genom förbättring och validering av numeriska  verktyg (CFD) kan dessa användas för uppskalning och förbättring av förgasaren.